Kaunas.lt archyvo nuotr.

Naudodamasi ES struktūrinių fondų finansine parama Kauno miesto savivaldybė rekonstruoja apie 700 m ilgio Parodos ir K. Petrausko gatvių atkarpą.

Baigus šio projekto įgyvendinimą, bus išspręsta kauniečius ilgai kamavusi transporto infrastruktūros problema minėtoje miesto transporto arterijoje.

Kas ta ES struktūrinė parama? 

Nors jau ne vienus metus skaitome ar girdime ausiai įprastą teiginį “Rekonstruota, remiant ES struktūriniams fondams”, tačiau kaunietis, matydamas prie rekonstruojamų vaikų darželių ar tvarkomų kelių stendus, aiškinančius gyventojams minėtą lėšų šaltinį, vis dar klausia: „Kas ta struktūrinė parama?”.

Europos Sąjungos struktūrinė parama – tai įvairiems projektams skiriamos lėšos per Lietuvoje gerai žinomus tris ES struktūrinius fondus: Europos regioninės plėtros, Socialinį ir Sanglaudos fondus. Minėtų fondų parama padeda nuosekliai mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų kurios nors šalies regionų. Šiems tikslams ES skiria net trečdalį savo biudžeto.

ES struktūrinių fondų parama Lietuvai 2007-2013 m. teikiama pagal Lietuvos ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas tai strategijai įgyvendinti. Štai nuo 2012 metų vidurio Kaune prasidėjusi Parodos gatvės ir dalies K. Petrausko gatvės rekonstrukcija – tai miesto savivaldybės administruojamas projektas, kurį finansiškai remia ES struktūriniai fondai pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Finišuos šįmet

Pernai vidurvasarį Kauno miesto savivaldybė pradėjusi vykdyti ES remiamą projektą „Parodos g. ir K. Petrausko g. dalies rekonstrukcija”, planuoja jį užbaigti šįmet. Kodėl miesto savivaldybė nutarė panaudoti ES lėšas būtent Parodos gatvės ir dalies K. Petrausko gatvės rekonstrukcijai?

Parodos gatvė paskutinį kartą buvo tvarkyta prieš aštuonerius metus. Šį kartą ji rekonstruojama, kaip žinia, pasitelkus ir ES struktūrinių fondų lėšas. Užbaigus Parodos gatvės rekonstrukciją, bus pradėtas įgyvendinti dar vienas miesto transporto sistemai svarbus ES remiamas projektas – „Troleibusų kontaktinio tinklo statyba Parodos ir K. Petrausko gatvėse Kauno mieste”. Šio projekto vertė – 4,1 mln. Lt, ES parama sudaro beveik 2,9 mln. Lt.

Įgyvendinus šį projektą, Parodos bei K. Petrausko gatvėmis bus nutiestas troleibusų kontaktinis tinklas, kas sudarys sąlygas optimaliau organizuoti viešojo transporto eismą Kauno miesto centrinėje dalyje. Kontaktinis troleibusų tinklas drieksis nuo Utenos gatvės ir Savanorių prospekto sankryžos K. Petrausko ir Parodos gatvėmis bei susijungs su Vytauto prospekte esamu kontaktiniu troleibusų tinklu. Šios troleibusų linijos statybos darbai prasidės šią vasarą.

Rekonstrukcija įsibėgėjo

Pasak Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiojo specialisto Norberto Lipinsko, Kaune šiuo metu pagal ES remiamą Ekonomikos veiksmų augimo programą įgyvendinami du projektai”: „A. Juozapavičiaus pr. rekonstrukcija” ir čia aptariamas projektas „Parodos g. ir dalies K. Petrausko g. rekonstrukcija”. Pastarąjį įgyvendina bendrovė „Fegda”, jau atlikusi darbų už 5 mln. Lt.

Pernai vidurvasarį pradėtoje rekonstruoti Parodos ir K. Petrausko gatvių atkarpoje jau rekonstruoti visi inžineriniai tinklai, įrengtas pagrindas gatvėms asfaltuoti, šaligatvio plytelėms kloti, dalis asfalto dangų ir šaligatvių, sumontuotos naujos apšvietimo atramos su šviestuvais, atitvarai. K. Petrausko gatvėje įrengta papildoma eismo juosta į Vydūno alėją, gembė su veikiančiu šviesoforu. Šiemet planuojama atlikti likusius minėtų gatvių asfaltavimo, šaligatvių įrengimo bei apželdinimo darbus.

Gyventojai patenkinti

Diskutuojant dėl įvairių techninių projekto detalių, rastas būdas, kaip, pavyzdžiui, išspręsti įkalnėje esančio namo laiptų, užimančių didelį šaligatvio plotą, problemą, kaip maksimaliai nuo gatvės atitraukti hidrantus, prie kurių gaisro atveju galėtų patogiai prisijungti priešgaisrinės apsaugos tarnybos automobiliai.

„Mūsų šeima labai patenkinta visais darbais, kurie čia verda. Viskam pritariame ir todėl nepykstame dėl laikinų nepatogumų. Ypač džiaugiamės, kad į kalną važinės mažiau autobusų, teršiančių orą – dalį jų pakeis troleibusai”, – tvirtino Parodos kalno įkalnėje gyvenantis Vladas Burovas.

„Be abejonės, automobilių transporto infrastruktūra yra svarbi bet kurio miesto ekonominei ir socialinei plėtrai, didina miesto patrauklumą. Atlikus minėtų gatvių rekonstrukciją ir prisiminus neseniai užbaigtą dar vieną svarbų ES remiamą projektą – „Tilto per Jiesią ir privažiuojamųjų kelių rekonstrukcija”, neabejoju, kad Kaunas taps patrauklesnis ir vietiniams gyventojams, ir miesto svečiams”, – įsitikinęs N. Lipinskas.

Faktai

*2007 – 2013 m. periodu Lietuvą pasieks 23 mlrd. litų lėšų iš ES struktūrinių fondų
*Pagrindinis struktūrinės paramos tikslas – ne tik sumažinti Lietuvos atotrūkį nuo senųjų ES narių, bet ir iki 2015 metų jas pasivyti tiek ekonominės, tiek socialinės gerovės prasme
*2012 m. pabaigos duomenimis, ES struktūrinių fondų lėšomis Lietuvoje buvo finansuojami 6579 projektai, iš kurių 2991 jau baigti, o likę – įgyvendinami
*6579 projektams įgyvendinti skirta daugiau nei 22,3 mlrd. Lt
*Projektas „Parodos g. ir K. Petrausko g. dalies rekonstrukcija” įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra”
* Pagal minėtą Ekonomikos augimo veiksmų programą Lietuvos miestuose ir miesteliuose ES finansuoja gatvių, šilumos tinklų rekonstravimą ir modernizavimą, žvyrkelių asfaltavimą, šaligatvių ir dviračių takų įrengimą ir kt.
*Minėtos programos priemonėms įgyvendinti įvairiose šalyse ES skirta daugiau lėšų, nei bet kuriai kitai programai.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: