© B. Klack/PIXELIO

Per pirmus keturis šių metų mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, socialinės pašalpos gavėjų skaičius bandomajame projekte dalyvaujančiose savivaldybėse vidutiniškai sumažėjo 9,8 proc., išlaidos socialinei pašalpai atitinkamai vidutiniškai sumažėjo 13,8 proc.

Tokiais džiuginančiais projekto rezultatais šiandien buvo pasidalinta socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje konferencijoje „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pertvarkos pirmieji žingsniai“.

Konferencijoje buvo pristatyta šiemet eksperimente dalyvaujančių savivaldybių (Šilalės, Akmenės, Panevėžio, Raseinių, Radviliškio rajonų) geroji praktika, įgyvendinant Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Šios savivaldybės pačios turi teisę skirti socialinę paramą gyventojams, kuriems labiausiai jos reikia.

Labiausiai iš bandomajame projekte dalyvaujančių savivaldybių socialinės pašalpos gavėjų skaičius (lyginant 2012 ir 2011 m. sausio – balandžio mėnesius), sumažėjo Šilalės rajone – net 29,5 proc., Akmenės rajone sumažėjo 20 proc., Panevėžio raj. – 2,9 proc., Raseinių raj. – 8,7 proc., Radviliškio rajone padidėjo 5,9 proc. Išlaidos socialinei pašalpai sumažėjo visose penkiose savivaldybėse: Akmenės rajone – 23,9 proc., Panevėžio raj. – 6,3 proc., Radviliškio raj. – 0,2 proc., Raseinių raj. –13,0 proc., Šilalės rajone – net 33,1 proc.

„Labai džiugu, kad naujoji tvarka jau duoda vaisių. Noriu padėkoti savivaldybėms, priėmusioms iššūkį ir atsakomybę bei sutikusioms dalyvauti bandomajame projekte. Jūs esate pavyzdys visoms savivaldybėms, kaip pasitelkus bendruomenę, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, teikti paramą tiems, kam jos išties reikia, bei mažinti piktnaudžiavimo parama atvejus. Taip pat labai malonu, jog auga visuomenės sąmoningumas ir nepakantumas piktnaudžiavimui parama, didėja gyventojų pilietiškumas. Akivaizdu, kad ir pačios bendruomenės, būdamos arčiau konkretaus žmogaus, labai atsakingai ėmėsi socialinio teisingumo vaidmens skirstant socialinę paramą tiems, kam iš tiesų jos reikia“, – sakė ministras D. Jankauskas.

Pagal įstatymą numatyta bandomąjį projektą su savivaldybėmis vykdyti trejus metus, t.y. 2012–2014 metais, ir, įvertinus projekte dalyvavusių savivaldybių patirtį, apsispręsti dėl vieningo paramos teikimo modelio visose savivaldybėse.

Nauja, griežtesnė piniginės socialinės paramos skyrimo tvarka davė teigiamų rezultatų ir kitose savivaldybėse. Atitinkamu laikotarpiu socialinės pašalpos gavėjų skaičius visose savivaldybėse sumažėjo 5,1 proc., išlaidos socialinei pašalpai mokėti – 9,7 proc.

Pasak ministro, pasiekus tokių gerų rezultatų, akivaizdu, kad svarbu ieškoti galimybių nelaukiant trejų metų sudaryti sąlygas ir kitoms savivaldybėms perimti pilotinių savivaldybių patirtį ir pačioms skirstyti piniginę socialinę paramą vietos gyventojams. Taip pat ministras pasiūlė aptarti idėją jau šiemet ir eksperimente nedalyvaujančioms savivaldybėms numatyti galimybę taikliau paskirsčius lėšas piniginei socialinei paramai sutaupytas lėšas palikti savivaldybėms kitai socialinei paramai teikti.

Konferencijoje kalbėjęs bandomajame projekte dalyvaujančios Akmenės savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas pasidžiaugė efektyviu tarpinstituciniu bendradarbiavimu, siekiant, kad socialinė parama žmogui būtų taiklesnė. Taip pat akcentavo žmonių skatinimo dirbti, o ne gyventi iš pašalpų, svarbą.

Pradėjus įgyvendinti projektą, kas mėnesį vyko ministerijos vadovybės ir specialistų susitikimai bandomosiose savivaldybėse. Siekiant efektyvesnių rezultatų, ministerija parengė ir išplatino atmintinę seniūnams, kurioje pristatyti esminiai piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pertvarkos tikslai, įstatymo pagrindinės naujovės ir seniūno (seniūnijos) vaidmuo teikiant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems bendruomenės gyventojams ir siekiant jų integracijos į darbo rinką.

Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su pilotiniame projekte nedalyvaujančios, bet sėkmingai novatoriškai dirbančios Druskininkų savivaldybės metodais, išryškinusiais socialinės paramos skyriaus darbuotojų naują vaidmenį įgyvendinant paramos nepasiturintiems gyventojams pertvarką.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: