Bus perskaičiuojamos pensijos savarankiškai dirbantiems pensininkams
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Jau įtvirtinta tvarka, kuria vadovausis „Sodra“, perskaičiuodama pensijas savarankiškai dirbantiems pensininkams ir grąžindama jiems nepriemokas, kurios susidarė dėl to, kad šiai grupei buvo taikoma kitokia nei įprastai perskaičiavimo tvarka laikinai sumažintoms pensijoms.

Įvertinus tai, kad savarankiškai dirbantiems pensininkams pensija buvo mažinama ne pagal jų faktines pajamas (kadangi jos deklaruojamos tik kartą metuose už praėjusius metus), šiai socialinei grupei galėjo susidaryti nepriemokos už praėjusius metus.

Būtent šios nepriemokos ir bus grąžinamos, vadovaujantis Ministrų kabineto patvirtinta tvarka.

Dėl sunkmečio laikinai, 2010-2011 m. yra sumažintos pensijos. Dirbantiems pensininkams (pvz., pagal darbo sutartį) pensija mažinama atsižvelgiant į gaunamas draudžiamąsias pajamas, tačiau savarankiškai dirbantiems pensininkams mokama tik pagrindinė pensijos dalis ir priedas už stažo metus, t.y., nemokama visa papildoma pensijos dalis.

Taip nuspręsta dėl to, kad kol savarankiškai dirbantis pensininkas nedeklaruoja pajamų už praėjusius finansinius metus, neaišku, kiek tiksliai reikėtų mažinti pensiją. Savarankiškai dirbantys pensininkai 2011 metais deklaruoja pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai už 2010 metus, ir pasibaigus pajamų deklaracijų teikimui, paaiškės, ar nesusidarė pensijos nepriemoka ar permoka.

Ši tvarka palies apie 2000 savarankiškai dirbančių asmenų – individualių įmonių savininkus, vykdančius individualią veiklą, ūkininkus ir jų partnerius, tikrųjų ūkinių bendrijų bei komanditinių ūkinių bendrijų tikruosius narius. Dirbantiems su verslo liudijimais ji netaikoma, kadangi jiems nebuvo taikomos ir atitinkamos Laikinojo įstatymo nuostatos.

Pensijos už praėjusius metus savarankiškai dirbusiems bus pradedamos perskaičiuoti nuo einamųjų metų spalio 1 d., kadangi dauguma iki to laiko jau būna deklaravę pajamas, o baigiamos – ne vėliau kaip gruodžio 31 d. Įvertinus tai, kad pajamų ir pelno deklaravimas yra metinis, metinė deklaruotų pajamų ar pelno suma bus dalinama iš 12 mėn., ir apskaičiuojama mėnesiui tenkanti pajamų dalis.

Atsižvelgiant į šią sumą, žmogui bus apskaičiuojama nepriemoka už kiekvieną mėnesį, kai pensija jam buvo mažinama kaip savarankiškai dirbančiam. Jei palyginus su deklaruotomis pajamomis paaiškėtų, kad pensija turėjo būti mažinama labiau, gali tekti grąžinti permoką.

Tuo atveju, kai žmogus dalį metų oficialiai deklaravo nevykdantis veiklos, deklaruotų pajamų ar pelno suma bus dalinama tik iš tų mėnesių, kai buvo vykdyta veikla. Jei jis visus metus dirbo savarankiškai, o pensininku tapo ne nuo metų pradžios, deklaruotų pajamų ar pelno suma bus dalijama iš 12 mėnesių, o nepriemokos apskaičiuojamos būtent tiems mėnesiams, kai jis buvo pensininkas. Šių nepriemokų išmokėjimas numatomas kartą per metus.

Tokia pat pensijų perskaičiavimo tvarka bus taikoma ir sumažintoms valstybinėms pensijoms.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas, pagal kurį ir buvo sumažintos pensijos, baigia galioti 2011 m. gruodžio 31 d., taigi, nuo 2012 m. sausio 1 d. visiems pensininkams pensijų dydžiai grįš į prieškrizinį lygį. O minėtu Vyriausybės nutarimu patvirtinta tvarka, kuria remdamasi, „Sodra“ nuo šių metų spalio perskaičiuos mokėtas pensijas būtent savarankiškai dirbantiems pensininkams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: