(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras pasirašė trišalę sutartį su LR Sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto Nr. VP3-2.1.-SAM-11-R-21-003 „Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ finansavimo ir administravimo. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos valstybės biudžetas. Įgyvendinant projektą bei stiprinant Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro veiklą, bus įsigyta reikiama organizacinė bei mokymo įranga.

„Tikiuosi, jog pagerinus visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose, darbo vietas, aprūpinus darbuotojus reikiamomis darbo priemonėmis, teikiamų paslaugų efektyvumas ir kokybė žymiai pagerės“, – džiaugiasi suteikta galimybe modernizuoti įstaigą Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė A. Garmienė.

Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro veikslo tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, organizuojant ir teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, vykdančios visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose, dirba su jautriausia tiksline grupe – mokiniais. Didžioji projekto lėšų dalis bus skiriama šių specialistų darbo vietų gerinimui. Projektas bus įgyvendintas per dvejus metus.

Mokyklose visuomenės sveikatos priežiūrą vykdančių specialisčių kabinetuose atsiras nauji baldai, dokumentų spintos, užtikrinsiančios duomenų apie mokinių sveikatą saugumą ir kita būtina biuro įranga. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės gaus po naują metodinių mokymo priemonių rinkinį (sveikos mitybos piramidės, lentelės regėjimo aštrumui nustatyti, metodinės priemonės rūkymo profilaktikai ir kita). Visa tai tam, kad mokiniams būtų kuo efektyviau perteikiamos žinios apie sveiką gyvenseną ir ligų profilaktiką

Numatyta įsigyti organizacinė ir mokymo įranga yra būtina kasdienėje Visuomenės sveikatos biuro darbuotojų profesinėje veikloje. Atnaujinus materialinę bazę bus sudarytos sąlygos teikti efektyvesnes ir kokybiškesnes visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas bei pagerins šių paslaugų prieinamumą. Efektyvi Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro veikla – nauda mokiniams, jų tėvams ir visiems kauniečiams.

Dovilė Rusytė
Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: