(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Prasidėjus šildymo sezonui, norime gyventojams priminti, kad dėl kompensacijų už būsto šildymo išlaidas, išlaidas šaltam ir karštam vandeniui šeimos arba vieni gyvenantys asmenys turi kreiptis į seniūnijas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Taip pat galima registruotis internetu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu kompensacijos būsto šildymo išlaidoms, išlaidoms šaltam vandeniui ir išlaidoms karštam vandeniui (toliau – kompensacijos) skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį šeima arba vienas gyvenantis asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, jei šeimos nariai arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi metu ir laikotarpį, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę gauti kompensacijas.
Pensinio amžiaus, neįgaliųjų šeimoms (netekusių 60-100 procentų darbingumo), kuriose nėra darbingų narių ir kurios neturi kitų pajamų, kompensacijos skiriamos ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, arba visam šildymo sezonui, jeigu nesikeičia šeimos sudėtis ir (ar) šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamos.

Sprendimas dėl kompensacijų teikimo (ar) neteikimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Paskirtos kompensacijos teikiamos už kiekvieną praėjusį mėnesį.

Asmenims, pateikusiems prašymus-paraiškas dėl kompensacijų mėnesio antroje pusėje, priklausanti kompensacija bus apskaičiuota po dviejų mėnesių.

Kreipiantis dėl kompensacijų reikia pateikti:

-prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti (pildomas vietoje);
-suaugusių šeimos narių asmens dokumentus;
-vaiko(-ų) gimimo liudijimą(-us);
-pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;
-pažymas apie šeimos gaunamas pajamas (už paskutinius 3 mėn., išskyrus gaunamas pensijas;
-teismo nutartį dėl priteisto vaiko/-ų išlaikymo;
-įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduotą pažymą apie vaiko(-ų) išlaikymą;
-atsiskaitymo už paslaugas knygelę.

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas turi teisę reikalauti papildomų dokumentų, jeigu iškyla kažkokių klausimų ar neaiškumų.
Kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūnijas, į Socialinės paramos skyriaus darbuotoją. Dokumentai priimami: pirmadienį, antradienį, trečiadienį, nuo 8 iki 12 val., ir nuo 13 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 15.45 val.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: