(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Užvakar baigėsi terminas teikti paraiškas ES 2007-2013 m. paramai, kuri skiriama visuomenės informavimo apie aplinką projektams įgyvendinti. Šiam tikslui numatyta puspenkto milijono litų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Paramos gali tikėtis nevyriausybinės organizacijos, valstybės institucijos ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai.

Paraiškas šiai paramai gauti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, šios dienos duomenimis, pateikė 95 pareiškėjai. Atrinktiems projektams skiriama parama sudarys 95 proc. jų vertės. Pirmenybė bus teikiama, kaip sakė Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento direktorius Inesis Kiškis, toms veikloms, kurios apims ir įtrauks plačiąją visuomenės dalį ir bus skirtos aktualiausioms aplinkosaugos temoms. Tarp jų – priešgaisrinė miškų apsauga, biologinė įvairovė, aplinkai palankus gyvenimo būdas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažinimas, oro ir vandens kokybė.

Sprendimą, kuriems projektams skirti finansavimą, priims Aplinkos ministerija. Paraiškų sąrašas ir prašoma paramos suma bus paskelbta, kai tik paraiškų duomenys bus perkelti į kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą. Juos bus galima matyti tinklalapyje www.esparama.lt. Jame taip pat bus skelbiama informacija apie pateiktų paraiškų vertinimo eigą.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: