(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, AB „Lietuvos geležinkeliai” 2010 m. sausio-kovo mėn. vežė 11,8 mln. tonų krovinių, tai 20,2 procento daugiau nei per tą patį 2009 m. laikotarpį. Palyginti su 2009 m. sausio-kovo mėn., tarptautinis krovinių vežimas 2010 m. sausio-kovo mėn. padidėjo 35,7 procento ir sudarė 9,3 mln. tonų, o vidaus vežimas sumažėjo 14,6 procento ir sudarė 2,6 mln. tonų.

2010 m. sausio-kovo mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale perkrauta 9,2 mln. tonų krovinių. Jų krova, palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu, padidėjo 7,4 procento. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 7,5 mln. tonų krovinių, tai 15,9 procento daugiau, Būtingės terminale – 1,7 mln. tonų, tai 18,8 procento mažiau nei 2009 m. sausio-kovo mėn. Iš per krautų krovinių skystieji kroviniai sudarė 44,5 procento (4,1 mln. t), birieji – 31 procentą (2,9 mln. t), bendrieji – 24,5 procento (2,3 mln. t). Palyginti su 2009 m. sausio-kovo mėn., padidėjo biriųjų (37,4 proc.) ir bendrųjų (29,4 proc.), o sumažėjo skystųjų (13,8 proc.) krovinių krova (2009 m. sausio-kovo mėn. – atitinkamai 2,1 mln. t, 1,7 mln. t, 4,8 mln. t). 2010 m. sausio-kovo mėn. perkrauta 63,9 tūkst. kontei! nerių (TEU1), 46,1 tūkst. kelių transporto priemonių ir 1,2 tūkst. prekinių vagonų. Palyginti su 2009 m. sausio-kovo mėn., padidėjo kelių transporto priemonių (27 proc.), prekinių vagonų (19,4 proc.) ir konteinerių (0,9 proc.) krova.

2010 m. sausio-kovo mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 429,7 tūkst. keleivių, tai 16,6 procento daugiau nei tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu. Daugiausia keleivių išvyko į ir atvyko iš Jungtinės Karalystės (99,7 tūkst., arba 23,2 proc.), Danijos (46,1 tūkst., arba 10,7 proc.), Vokietijos (44,9 tūkst., arba 10,5 proc.), Latvijos (39,8 tūkst., arba 9,3 proc.) ir Airijos (35,2 tūkst., arba 8,2 proc.). Palyginti su 2009 m. sausio-kovo mėn., daugiau keleivių išvyko į ir atvyko iš Jungtinės Karalystės – 70, Vokietijos – 17,9, Danijos – 17,3 procentais, o sumažėjo keleivių į ir iš Latvijos – 5,8, Airijos – 19 procentų. Dauguma keleivių – 86,9 procentai (373,4 tūkst.), arba 15,6 procento daugiau nei 2009 m. sausio-kovo mėn. – atvyko ir išvyko reguliariaisiais skrydžiais. Oro uostuose pakrauta ir iškrauta 2,3 tūkst. tonų krovinių ir pašto! , tai 54,5 procen to daugiau nei 2009 m. sausio-kovo mėn. Lietuvos ir užsienio oro bendrovių lėktuvai 2010 m. sausio-kovo mėn. oro uostuose nusileido ir pakilo 8,3 tūkst. kartų, tai 24,8 procento daugiau nei tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu.

Lietuvos oro bendrovių lėktuvais 2010 m. sausio-kovo mėn. vežta 131,2 tūkst. keleivių, tai 15,9 procen to daugiau nei 2009 m. sausio-kovo mėn. Keleivių vežimas reguliariaisiais skrydžiais padidėjo 2,4 karto ir sudarė 35,2 tūkst., arba 26,8 procento. Didžioji keleivių dalis – 73,2 procento (96 tūkst.), arba 2,6 procento mažiau nei 2009 m. sausio-kovo mėn. – vežta nereguliariaisiais skrydžiais. Keleivių apyvarta sudarė 417,1 mln. keleivio kilometrų ir, palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu, padidėjo 11 procentų. Krovinių ir pašto 2010 m. sausio-kovo mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 0,7 tūkst. tonų, arba 44 procentais daugiau nei per tą patį 2009 m. laikotarpį, o krovinių apyvarta sudarė 615,1 tūkst. tonkilometrių ir padidėjo 67,4 procento.

Vidaus vandenų transportu 2010 m. sausio-kovo mėn. vežta 145,4 tūkst. keleivių, jų vežimas sumažėjo 17,6 procento, krovinių vežta 89,1 tūkst. tonų, arba 0,7 procen to mažiau negu 2009 m. sausio-kovo mėn.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: