(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Šiandien Kauno miesto taryboje vyks klausimų svarstymas, kurie lems dalinę Savivaldybės finansinę paramą 2011 metais Kauno menininkams bei meno projektams. Iš viso atrankos komisijos patvirtino 75 projektus, kurių bendra vertė siekia 240 tūkst. litų.

„Išskistos trys grupės dalinai finansuojamų meno projektų – mėgėjų, jaunųjų menininkų bei profesionaliojo meno projektų. Atsižvelgiant į patvirtintus kriterijus sumos atskiriems projektams svyruoja nuo 500 iki 14 tūkst. litų. Tikiuosi, kad miesto Taryba pritars šiems projektams, nes menas visada buvo labai svarbus Kaunui, kaip ir Kaunas menui. Privalome ne tik rūpintis profesionaliais menininkais, bet ir skatinti jaunuosius kūrėjus, nuošaly nepaliekant ir mėgėjų iniciatyvų”, – savo mintimis dalinosi Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.
Keturiasdešimt trims mėgėjų meno projektams skirta 70 tūkst. litų, dėl žemo meninio lygio ir neatitikimo vertinimo kriterijams į sąmatos projektą neįtraukta 10 projektų paraiškų Vienam projektui skirta suma svyruoja nuo 500 iki 4000 litų.

Šioje Mėgėjų finansavimo programoje numatyta, kad pretenduoti į dalinį finansavimą gali Kauno mieste veikiančios nebiudžetinės kultūros srities įstaigos, mėgėjų meno kolektyvai, organizacijos, asociacijos, vienijančios ir įgyvendinančios mėgėjų meno kūrybos ir sklaidos projektus, įvairaus šokio žanrų, vokalinės ir instrumentinės muzikos, etninės kultūros (folkloro, tautodailės, amatų ir kulinarinio paveldo) ir kitose srityse.

Atrankos komisija vertino projektus atsižvelgdama į šių metų biudžete numatytus asignavimus programai finansuoti (70000 litų) bei Kultūros, bendruomenių ir savivaldos komiteto rekomendacijas, atrenkant projektus, prioritetus teikti šokio ir muzikos (vokalo, instrumentinės) bei tradicinius amatus ir kulinarinį paveldą pristatantiems projektams.

Patvirtinta sąmata sudarys sąlygas renginių organizatoriams planuoti parengtų projektų pagrindines veiklas, įgyvendinimo eigą ir finansus, užtikrinti projektų tęstinumą ir teikiamų kultūros paslaugų kokybę.

Jaunųjų menininkų skatinimo programai 2011 metams numatoma skirti 50 tūkst. litų Dar 2010 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta Jaunųjų menininkų skatinimo programa, kurioje numatyta iš dalies finansuoti jaunųjų menininkų kūrybinius projektus, jaunųjų menininkų profesinio meistriškumo kėlimo projektus ir debiutus, skirtus skatinti menine kūryba ir meno veikla užsiimančius asmenis, gerinti jaunųjų menininkų ugdymo, jų kūrybos, profesinio meistriškumo kėlimo sąlygas.

Pagal programą į dalinį finansavimą iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto galėjo pretenduoti jaunieji menininkai (nuo 14 iki 35 metų) meno kūryba ir meno veikla užsiimantys Kauno mieste fiziniai ir juridiniai asmenys, neformaliojo švietimo meno mokyklų moksleiviai, pagrindinių, vidurinių mokyklų, vykdančių kryptingo arba sustiprinto meninio ugdymo programas, moksleiviai, profesinių, aukštesniųjų meno mokyklų moksleiviai, neuniversitetinių aukštųjų ir universitetinių aukštųjų meno arba tokias programas vykdančių mokyklų studentai, taip pat jauni profesionalūs menininkai. Jaunųjų menininkų nuo 14 iki 18 metų projektų paraiškas galėjo teikti tik juridiniai asmenys.

Paraiškų komisija gavo 28 fizinių ir juridinių asmenų parengtos paraiškas. Aptarus vertinimo rezultatus, suskaičiavus balus iš vertinimo formų, atrinkta 11 vertingiausių projektų ir pateiktos rekomendacijos dėl dalinio projektų finansavimo.

Vertinimas vyko atsižvelgiant į šių metų biudžete numatytus asignavimus, skirtus Jaunųjų menininkų skatinimo programai (50000 Lt) ir Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo komiteto posėdžio rekomendacijas, kuriame numatytas programos vizualiųjų menų projektų prioritetas.

Profesionaliojo meno projektų dalinio finansavimo sąmata sudaro pusę bendros sumos – 120 tūkst. litų.
Čia atrankos komisija patvirtino 21 projektą, kuriems siūlomos finansuoti sumos yra ir didžiausios – nuo 2 iki 14 tūkst. litų.

Atrinktų projektų sąrašuose yra tokie daug miestiečių ir miesto svečių sutraukiantys renginiai kaip tradicinis Europos kino šalių forumas „Scanorama 2011″, antrasis tarptautinis jaunųjų atlikėjų sakralinės vargonų muzikos festivalis „Jubiliate Deo” bei daugelis kitų.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: