Duris atvėrė pirmoji katalikiška kolegija Lietuvoje
(c) Organizatorių archyvo nuotr.

Šiemet savo veiklą pradedanti VšĮ Švento Ignaco Lojolos kolegija žengia pirmuosius tvirtus žingsnius pasirinktame katalikiškajame kelyje.

Pirmuosius savo mokslo metus naujai įsteigta kolegija šiemet šventė kartu su Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, kuriam šiųmetė Mokslo ir žinių šventė buvo jau 67–oji.

Anot Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorės dr. Laimutės Anužienės, kolegija yra glaudžiai susijusi su profesinio rengimo centru: „suteikiame naują galimybę besimokantiems mūsų profesinėje mokykloje be didelio streso ir įtampos pereiti į kitą lygmenį ir įgyti atitinkamos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį“.

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktorius Aivaras Anužis teigia, kad ateityje bus siekiama dar glaudesnio bendradarbiavimo su Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru. „Sveikatos srityje visų mokymo programų mokiniai, kurie mokosi profesinio rengimo centre, gali tęsti studijas kolegijoje ir jos sutrumpėja vieneriais metais.

Šiemet į kolegiją įstojo pirmieji Ortopedijos technologijos studentai, o kitais metais tikimės pakviesti mokytis Išvaizdos stiliaus dizaino, Socialinės veiklos bei Kurorto verslo vadybos studijų programose“ – ateities perspektyvomis pasidalino kolegijos direktorius.

Šiemet Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro iškilmingoje eisenoje į šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčią dalyvavo ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentai, kurie iškilmingai nešė ir kauniečiams pristatė naujos mokymo institucijos Kaune vėliavą.

Dvasininkai ir valdžios atstovai sveikino bendruomenes

Į Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčią susirinkusią Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro bei šv. Ignaco Lojolos kolegijos bendruomenes sveikino garbūs dvasininkai ir svečiai. Šv. Mišias celebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris visiems mokytojams bei dėstytojam linkėjo šviesti savo pavyzdžiu, sugebėti uždegti jaunus žmones tobulėti ne tik būsimoj profesijoj, bet ir dvasioj: „Drauge studijuokite, melskitės, tam jūs turėsite pakankamai geras sąlygas. Drauge gilindami savo tikėjimo žinias, bandykite augti, tapkite ištikimesniais tiesai bei gėriui.“

Kartu su arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi SJ šv. Mišių aukoje dalyvavo ir vyskupas emeritas Juozapas Preikšas, Kaišiadorių Vyskupijos ordinaras, vyskupas Juozapas Matulaitis, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ bei kiti Jėzuitų bažnyčios kunigai.

Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė ir gerbiamos LR Seimo narės Dalia Teišerskytė bei Vincė Vaidevutė Margevičienė. „Aš didžiuojuosi, kad man šiandiena tenka garbė būti kartu su jumis, išklausyti karališką homiliją, klausytis gražių skambesių šioje bažnyčioje.

Kolegijos įsteigimas – tai labai stipraus ir tvirto polio įkalimas valstybei stiprinti, o valstybė stipri, kada stiprūs joje gyvenantys žmonės, kurie tvirtai įsitikinę, kad tik mokslas lems valstybės pažangą“ – didelės sėkmės kelyje į mokslą ir valstybės pamatų stiprinimą linkėjo V. Vaidevutė Margevičienė.

Šv. Mišių metu buvo pašventintos Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro bei šv. Ignaco Lojolos kolegijos vėliavos bei kolegijos regalijos.

Organizatorių informacija

Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: