(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Sunkmečiu išsilaikyti darbo rinkoje negalią turintiems žmonėms padės Europos socialinio fondo (ESF) parama. Šiemet ji dvigubai didesnė nei pernai ir bus skirta socialinėse įmonėse dirbančių neįgaliųjų darbo užmokesčiui kompensuoti, mokymų rengimui, neįgaliesiems bus teikiama nemokama asistento pagalba. Tikimasi, kad parama pasinaudos beveik 100 socialinių įmonių.

Prieš dvi savaites Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo pasirašyta projekto „Neįgaliųjų užimtumo rėmimas“ Finansavimo ir administravimo sutartis. Projektą vykdys dvidešimt Lietuvos darbo biržos teritorinių padalinių. Projekto vertė – 28,1 mln. litų, iš jų 20,2 mln. skirta iš ESF. Kreiptis dėl paramos gavimo socialinės įmonės galės jau nuo vasario mėnesio pabaigos, o projektas vyks iki 2011 metų sausio 31 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorės Nijolės Mackevičienės teigimu, socialinių įmonių rėmimas ESF lėšomis padės joms atlaikyti sunkmečio iššūkius, leis tapti konkurencingesnėmis darbo rinkoje, padidins neįgaliųjų užimtumą ir integraciją į visuomenę.

„Neįgaliesiems socialinės įmonės dažnai tampa išsigelbėjimu ne tik nuo skurdo, bet ir nuo vienatvės, o susitraukus darbo rinkai šios įmonės patiria rimtų sunkumų. Todėl ESF parama leis išlaikyti darbo vietas, gerins negalią turinčių asmenų kvalifikaciją ir socialinius įgūdžius“, – sakė N. Mackevičienė.

Projekto metu 1805 neįgaliesiems Vyriausybės nustatyta tvarka bus kompensuojamas darbo užmokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmokos. Parama bus teikiama sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį turintiems žmonėms, taip pat neįgaliesiems, kuriems nustatytas neviršijantis 55 proc. darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Pagal projekte dalyvausiančių socialinių įmonių poreikius taip pat bus rengiami mokymai. Tikimasi, jog per metus juose dalyvaus 181 socialinių įmonių tikslinėms grupėms priklausantis darbuotojas, mažiausiai 150 jų padidins savo profesines kompetencijas. Darbo vietose neįgaliesiems padės gestų kalbos vertėjai, kurių darbo užmokestis didžiąja dalimi bus kompensuojamas iš ESF lėšų.

„Vartojimas tose rinkose, kuriose vykdo veiklą mūsų bendrovė, sunkmečio metu smarkiai sumažėjo, aktyviai imamės veiksmų, kurie leidžia mums išlaikyti esamą pardavimų lygmenį. Ne tik optimizuojame savo veiklą, perorganizuojame daugumą padalinių, bet ir naudojamės valstybės teikiama parama. Ji šiuo metu mums ypač svarbi“, – sakė socialinės įmonės „Smiltainis ir Ko“ direktorius Aivaras Šidla.

Įvairią produkciją iš kartono ir popieriaus gaminančios bendrovės vadovo teigimu, ESF finansavimas naudingas dviem atžvilgiais. „Visų pirma, tai socialinis aspektas – kadangi neįgaliųjų darbo našumas yra mažesnis nei sveikųjų, jiems sunkiau susirasti ir išlaikyti darbo vietą, tuo tarpu kompensuojant jų darbo užmokestį, keliant kvalifikaciją, ši bėda išsisprendžia. Taip pat parama naudinga ekonomiškai – įmonei ji tiesiog padeda išlikti konkurencingai rinkoje“, – sakė A. Šidla.

Aklųjų ir silpnaregių socialinės įmonės „Liregus“ vadovas Leonas Kirkilovskis pažymėjo, jog darbuotojų užmokesčio kompensavimas ESF lėšomis šiuo metu yra pagrindinė bendrovės išgyvenimo sąlyga. „Norint išlaikyti darbo vietas negalią turintiems darbuotojams būtinos lengvatos. Parama naudinga ir ekonomiškai – įmonei ji tiesiog padeda išlikti konkurencingai rinkoje“, – teigė didžiausios šalyje socialinės įmonės direktorius.

Socialinės įmonės ESF lėšomis buvo remiamos ir pernai – darbo užmokesčio kompensacija buvo mokama daugiau nei tūkstančiui dirbančių neįgaliųjų, jiems padėjo 772 asistentai, o mokymuose dalyvavo 183 negalią turintys asmenys. Projektui, kuriame dalyvavo 66 neįgaliųjų socialinės įmonės, buvo skirta daugiau nei 10 mln. litų iš ESF.

Skirtingai nuo ankstesnio projekto, šiemet parama bus teikiama ne tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms, bet ir socialinėms įmonėms (toms, kuriose negalią turinčių darbuotojų skaičius siekia 40 proc.) Mokymo paslaugų pirkimą šiame projekte galės atlikti ir partneriai. Tai leis sparčiau atlikti viešųjų pirkimų procedūras ir efektyviau įsisavinti ESF lėšas.

Projektas finansuojamas ESF lėšomis pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupę „Parama socialinėms įmonėms“.

Iš viso Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007-2013 m. administruojamų ES paramos priemonių projektuose dalyvaus per 250 tūkst. šalies gyventojų. Šioms Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonėms numatyta skirti per 1,2 mlrd. Lt iš ESF. Projektų dalyviams bus sudarytos galimybės įgyti, patobulinti kvalifikaciją ir susirasti darbą ar pradėti savo verslą. Šiomis priemonėmis tikimasi sušvelninti padėtį darbo rinkoje ir taip prisidėti prie ekonomikos gaivinimo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: