(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė finansavimo ir administravimo sutartis, kurių pagrindu bus atlikti Tauragės apskrities šiukšlynų ir Alytaus rajono Takniškių k. esančio sąvartyno sutvarkymo darbai.

Šiems projektams įgyvendinti skirta 24,2 mln. litų, iš kurių daugiau nei 20 mln. litų – 2007-2013 m. ES Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo lėšos, o likusios – Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ pasitelkę saugias sąvartynų uždarymo ir rekultivacijos technologijas likviduos neigiamą sąvartynų poveikį aplinkai.

Projekto “Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ įgyvendinimo metu bus sutvarkyti Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės rajonuose esantys ES reikalavimų neatitinkantys sąvartynai bei šiukšlynai. Šie darbai turi būti atlikti siekiant sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, tenkinančią gyventojų poreikius bei užtikrinančią aukštą aplinkos apsaugos kokybę. Atsižvelgiant į šiuos argumentus ir įvertinus esamą kiekvieno objekto būklę, penkis sąvartynus numatoma uždaryti vietoje, dar 53 šiukšlynus rekultivuoti išvežant atliekas bei sutvarkant teritorijas.

Naujas, visus Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantis, Alytaus regioninis sąvartynas įkurtas buvusio Alytaus miesto ir Alytaus rajono Takniškių sąvartyno sklype. Įkuriant regioninį sąvartyną buvo įgyvendintas senojo sąvartyno uždarymo projekto I etapas. Antrame etape kaupas bus uždengtas danga su dujų drenažiniu, izoliaciniu, prasisunkusio kritulių vandens filtraciniu, gruntiniu ir augaliniu vejos sluoksniais, tai pat įrengti aptarnavimo keliai ir paviršinių nuotekų surinkimo sistema, atitinkamai rekonstruojant filtrato ir paviršinių nuotekų nuvedimo sistemas.

Jau yra skirta lėšų „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas“ projekto įgyvendinimui. Artimiausiu metu Aplinkos projektų valdymo agentūra su projekto vykdytoju UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pasirašys finansavimo ir administravimo sutartį.

LR Aplinkos ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: