(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Finansų ministerija per pirmąjį šių metų ketvirtį reprezentacijai išleido 6 tūkstančius litų, iš jų 1,2 tūkst. sudaro ES techninės paramos lėšos. Prie reprezentacinių išlaidų priskiriamas ir ministro reprezentacinis fondas, iš kurio 2009 ir 2010 metais finansų ministrai nepanaudojo nė vieno lito.

2010 metais Finansų ministerijos reprezentacinėms išlaidoms yra numatyta 403,3 tūkst. litų, iš jų valstybės biudžeto lėšų – 107 tūkst. litų, o ES techninės paramos lėšų – 296,3 tūkst. litų. Palyginimui, 2008 metais Finansų ministerijos reprezentacinės išlaidos siekė kone milijoną litų (887 tūkst. litų), iš jų valstybės biudžeto lėšos – 229 tūkst. litų, o ES struktūrinės ir techninės paramos lėšos – 658 tūkst. litų.

Tačiau iki 2010 metų ES techninės paramos lėšos nebuvo įtraukiamos į Finansų ministerijos išlaidų planą ir buvo apskaitomos atskirai, nes iki šių metų buvo taikoma praktika, kad lėšas administruojanti Finansų ministerija ES techninės paramos lėšas, kurios buvo planuojamos bendroje programoje, metų eigoje paskirstydavo ES paramą administruojančioms institucijoms atskiru ministro įsakymu.

Tokia praktika, Finansų ministerijos nuomone, neatitiko skaidraus biudžeto formavimo principų, todėl planuojant 2010 metų biudžetą, siekiant didesnio skaidrumo ir viešumo, 2009 metų rudenį buvo nutarta nuo 2010 m. ES techninės paramos lėšas įtraukti į biudžeto asignavimus tose ministerijose ir institucijose, kurios administruoja ES paramą ir pagal išlaidų funkcinę klasifikaciją.Šis sprendimas sudarė sąlygas institucijų planuose aiškiai įvardinti planuojamų išlaidų finansavimo šaltinius bei teikti informaciją pagal konkrečias funkcinės klasifikacijos sritis.

Reprezentacijai numatytos ES techninės paramos lėšas Finansų ministerija naudoja ES paramos administravimo funkcijoms užtikrinti skirtų darbo susitikimų organizavimui. Pavyzdžiui, Finansų ministerijai, be kitų darbinių susitikimų, pavesta organizuoti Struktūrinės paramos veiksmų programų priežiūros komitetų posėdžius (vidutiniškai 5 per metus), kuriuose dalyvauja apytikriai po 50 ES institucijų, socialinių partnerių atstovų, rengiami programų įgyvendinimo ataskaitų aptarimai su Europos Komisija, kt.

Nepanaudotos ES techninės paramos lėšos perkeliamos į kitus metus.

LR Finansų ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: