(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Nuo metų pradžios teritorinės darbo biržos padėjo įsidarbinti 8,2 tūkst. asmenų – du kartus daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Šią savaitę įdarbinimo paslaugos suteiktos 3,2 tūkst. ieškantiems darbo, tuo tarpu 2010 m. sausio 15 – 21 įdarbinimo rodiklis buvo mažesnis – įdarbinta 2,5 tūkst. bedarbių. Darbdaviai registravo 2,1 tūkst. laisvų darbo vietų – beveik du kartus daugiau, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

Lietuvos darbo biržos direktorius Mindaugas Petras Balašaitis, vertindamas prasidėjusių metų darbo rinką, pažymėjo, kad įdarbinamų žmonių ir laisvų darbo vietų rodikliai išlieka geri nuo pat šių metų pradžios: padėta įsidarbinti 8,2 tūkst. žmonių, darbdaviai registravo 6,2 tūkst., tai yra beveik du kartus daugiau laisvų darbo vietų, palyginti su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu. Tuo tarpu naujai registruotų darbo ieškančių žmonių teritorinėse darbo biržose mažėja.

Šalies teritorinės darbo biržos sausio 14 – 20 dienomis bedarbio statusą suteikė 5,6 tūkst. asmenų, t.y. 0,8 tūkst. mažiau, palyginti su ankstesne savaite. Jaunesnių kaip 25 m. amžiaus bedarbių įregistruota 401. Žvelgiant į praėjusių metų tą patį laikotarpį, darbo ieškančių asmenų registravimosi darbo biržoje tempas sulėtėjo: 2010 metų sausio 15 – 21 dienomis įregistruota 7,6 tūkst. bedarbių. Didžiausią dalį bedarbiais tapusių žmonių sudaro nedirbę laikotarpį nuo pusės iki dvejų metų – 69,0 proc., 15,9 proc. – atleisti iš darbo per paskutiniuosius šešis mėnesius, 7,9 proc. – niekur nedirbę, 7,2 proc. turi ilgesnę kaip 2 metų neveiklumo pertrauką.

Daugiausia bedarbių – 32,6 proc. įsigijo verslo liudijimus, 29,4 proc. buvo nusiųsti į viešuosius darbus, 16,9 proc. įdarbinti subsidijuojant, 13,7 proc. buvo nusiųsti į profesinį mokymą, 5,7 proc. – į įgūdžių įgijimo rėmimo programą.

Savaitės pabaigoje nedarbo draudimo išmokos buvo mokamos 47,4 tūkst. arba 15,2 proc. registruotų bedarbių. Naujų paskirta 2419 bedarbių, baigta mokėti beveik 2,6 tūkst. bedarbių, iš jų 22,6 proc. mokėjimas baigtas anksčiau laiko jiems įsidarbinus.

Sausio 20 d. šalyje buvo registruota 311,4 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 14,4 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Lietuvos darbo biržos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: