Informacija Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybė informuoja, kad pasikeitė Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius. Juo paskirtas UAB Panemunės butų ūkis (nuo 2011-11-17 UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis).

Vadovaudamosi Savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-504 „Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo patvirtinimo ir sutarties sudarymo“, Kauno miesto savivaldybės administracija ir UAB „Panemunės butų ūkis“ 2011 m. spalio 4 d. pasirašė Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų sutartį Nr. 25-10-4. Pagal paminėtą sprendimą ir sutartį, Savivaldybės gyvenamųjų patalpų Administratorius – UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“ (buvęs UAB „Panemunės butų ūkis“, toliau UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“) – nuomos mokestį už praėjusį laikotarpį, t. y. nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. apskaičiavo taikydamas mažesnį 0,24 Lt už 1 kv. m. su PVM įkainį už administravimo paslaugą.

Nuomos mokesčio kitą dalį (kaupiamąsias lėšas) už šį laikotarpį Administratorius apskaičiavo vadovaudamasis Savivaldybės gyvenamųjų patalpų mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-458. Pagal šią tvarką nuomos mokesčio dalis (kaupiamosios lėšos) bus apskaičiuojamos ir už 2011 m. rugsėjo-gruodžio mėnesius.

Nuo 2011 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 906 pakeista Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka. Savivaldybės administracija ir UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“ (Administratorius) atlieka parengiamuosius darbus dėl naujos Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos įgyvendinimo.

Planuojama, kad pagal minėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą nuomos mokestis bus pradėtas skaičiuoti nuo 2012 m. sausio 1 d. ir už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 24 d. (t. y. nutarimo įsigaliojimo dienos) iki 2012 m. sausio 1 d. bus atliekamas taikyto nuomos mokesčio perskaičiavimas.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiprašome už nuomos mokesčio apskaičiavimo ir sąskaitų pristatymo laikinus nesklandumus. Neišgalintys sumokėti priskaičiuotų nuomos mokesčių, dėl jų mokėjimo terminų sudarymo, iki 2011 m. gruodžio 16 d. gali kreiptis su prašymais į UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis, o informaciją gauti Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyriuje (J. Gruodžio g. 9, 102, 103, 104, 105, 106 ir 107 kabinetuose).

Pagal naują Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką Socialinio būsto nuomininkams ir Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams, kuriems Savivaldybės gyvenamosios patalpos išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d. bus taikomas 0,4 dydžio socialinio būsto nuomos mokestį mažinantis koeficientas, jei bus pateikę prašymus ir metines pajamų ir turto deklaracijas, bei jų nuomos sutartys atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygas (gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną ir prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma). Todėl kviečiame nuomininkus Savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyriui (J. Gruodžio g. 9, 102, 103, 104, 105, 106 ir 107 kabinetuose) kuo skubiau pateikti pajamų ir turto deklaraciją (už 12 paskutinių mėnesių, pildomą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Europos pr. 105, telefonai pasiteiravimui: 46 67 75, 46 68 75, vykstant į VMI reikia turėti pažymas apie gautas pajamas).

Primename, kad Savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-482 yra patvirtintas socialinio būsto nuomos mokesčio kompensavimo tvarkos aprašas. Šeima ar vienas gyvenantis asmuo dėl kompensacijos skyrimo klausimu gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus specialistą, dirbantį seniūnijoje, esant pagrįstiems motyvams ir turint tai patvirtinančius dokumentus. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams, įsiskolinusiems už gyvenamųjų patalpų nuomą, gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis nekompensuojamas.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai su aukščiau išvardintais norminiais aktais (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimais Nr. T-458 ir Nr. T-482, 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-504 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 906) gali susipažinti Savivaldybės tinklapio www.kaunas.lt/ Socialinis būstas lange ir Gyvenamojo fondo administravimo skyriuje.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: