(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Pasibaigus rangos darbų Raudondvaryje ir Neveronyse viešųjų pirkimų procedūroms, pasirašytos rangos darbų sutartys. Raudondvaryje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros darbus atliks UAB „KRS“, Neveronyse vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros darbus vykdys UAB „Kamesta“, o nuotekų valymo įrenginius rekonstruos AB „Ekra“. Siekiant informuoti gyventojus apie įgyvendinamą projektą planuojami UAB „Giraitės vandenys“ atstovų ir rangovų susitikimai su gyventojais. Rugpjūčio 26 d. 17.30 val. Raudondvario seniūnijos salėje vyks susitikimas su Raudondvario gyventojais. Šiuo metu pradedami rangos darbai Vilkijos kaime (Vilkijos apylinkių seniūnijoje), todėl rugsėjo 2 d. 17.30 val. planuojamas susitikimas su Vilkijos kaimo gyventojais. Susitikimas vyks Vilkijos žemės ūkio mokykloje (Čekiškės g. 128, Vilkija). Rugsėjo pabaigoje planuojamas susitikimas su Neveronių gyventojais (susitikimo data ir laikas bus patikslinti).

Susitikimų metu Raudondvario, Neveronių ir Vilkijos kaimo gyventojai bus supažindinti su Kauno rajone įgyvendinamu projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“, projekto vykdytojais, projekto tikslu, planuojamais rezultatais, finansavimo šaltiniais, darbų eiga, prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų sąlygomis. Gyventojai galės užduoti rūpimus klausimus apie projekto eigą ir rezultatus.

Projekto įgyvendinimo metu Raudondvaryje planuojama nutiesti 4,130 km vandentiekio ir 9,378 km nuotekų tinklų, pastatyti 3 nuotekų siurblines. Įgyvendinus projektą prie vandentiekio tinklų turės galimybę prisijungti 162 gyventojai, o prie nuotekų tinklų – 851 gyventojai.
Projekto įgyvendinimo metu Vilkijoje planuojama 4,640 km išplėsti nuotekų tinklą, pastatyti 1 siurblinę. Įvykdžius nuotekų tinklo plėtrą prie jo bus prijungti 265 gyventojai.

Projekto įgyvendinimo metu Neveronyse numatoma 7,516 km išplėsti vandentiekio tinklą, 7,493 km – nuotekų tinklus, pasatyti 1 nuotekų siurblinę. Planuojama, kad įgyvendinus projektą prie vandens tinklų galimybę prisijungti turės 680 Neveronių gyventojų. Neveronyse taip pat numatoma rekonstruoti 1 nuotekų valyklą. Bus rekonstruoti ir išplėsti susidėvėję aerotankai (biologinius reaktorius), įdiegtas dumblo apdorojimas, mechaninio valymo grandis, įdiegtas azoto ir fosforo šalinimas, atlikti kiti rekonstrukcijos darbai. Įvykdžius nuotekų tinklo plėtrą papildomai bus priimta nuotekų iš 680 gyventojų.

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“ finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, modernizuojant ir išplečiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu prie projekto įgyvendinimo prisideda projekto partneris – Kauno rajono savivaldybės administracija (skiria 3.910.629,46 Lt finansavimą). Projekto įgyvendinimui pagal paramos sutartį numatyta 36.849.370,54 Lt ES finansinės paramos.

Kauno rajono savivaldybės informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: