(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Šiandien Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašyta trišale sutartimi buvo įsteigtas Verslumo skatinimo fondas, kurio paskirtis – skatinti verslumą, savarankišką užimtumą ir naujų darbo vietų kūrimą. Taip siekiama sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą, o socialinėms įmonėms – plėtoti esamą.

Planuojama, kad nuo kitų metų vidurio šis fondas pradės teikti paskolas ir (ar) subsidijas – mikrokreditus iki 86 tūkst. litų. Į juos pretenduoti galės labai mažos, mažos ir socialinės įmonės bei fiziniai asmenys. Pradedantieji verslą pirmiausia turės parengti konkretų verslo planą. Kad tai padaryti būtų lengviau, bus skiriami konsultantai, kurie mokys ir konsultuos paskolos gavėjus rengiant ir įgyvendinant verslo planą.

„Svarbiausia, kad ši priemonė padės sukurti 1000 naujų darbo vietų, o tai, sutikite, labai svarbu. Teikiant lengvatines paskolas, pirmenybė bus teikiama bedarbiams, jaunimui iki 29 metų, vyresniems nei 50 metų, neįgaliesiems“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.

Tokiems verslo planams įgyvendinti numatoma skirti 3-5 metus. Per šį laikotarpį grąžintos paskolos vėl galės būti suteiktos kitiems verslą norintiems pradėti asmenims ar įmonėms.

Planuojama, kad po pirmųjų 2-3 metų bus įvertinama, ar įgyvendinami projektai yra sėkmingi. Paaiškėjus, kad projektas yra pasiekęs 60-80 proc. verslo plane numatytų rodiklių, bus svarstomos galimybės dėl dalies paskolos negrąžinimo.

„Džiaugiamės, kad Ūkio ministerijos kontroliuojama INVEGA, kuriai šiuo metu tenka ypatingas uždavinys vykdant Ekonomikos skatinimo plano verslo finansavimo priemones, prisideda prie šios itin svarbios programos įgyvendinimo. Tikime, kad Verslumo skatinimo fondo pagalba bus kuriamos naujos darbo vietos, o tai šiuo metu yra svarbiausias Ūkio ministerijos prioritetas“, – sakė ūkio ministro patarėjas, INVEGA valdybos pirmininkas Daumantas Lapinskas.

Šia trišale sutartimi bus įgyvendinama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonė „Verslumo skatinimas“. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 5000 šalies gyventojų, iš kurių 1200 bus suteiktos paskolos verslui pradėti arba plėtoti jau turimą. Priemonei įgyvendinti iki 2015 metų planuojama skirti iki 50 mln. litų ESF lėšų.

Verslumo skatinimo fondą valdys INVEGA, atrinksianti finansų inžinerijos priemonės valdytoją (-us). Jie teiks paskolas ir (ar) subsidijas registruotoms ir ne ilgiau nei vienerius metus veikiančioms labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims, dirbantiems pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą. Paskolos ir subsidijos taip pat bus teikiamos fiziniams asmenims, norintiems pradėti verslą ir socialinėms įmonėms, plėtojančioms esamą verslą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: