(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Rytoj, gruodžio 31 d., 12 val., Švietimo ir mokslo ministerijoje (Kolegijų salė, A. Volano 2/7, Vilnius) bus pasirašytos trys pirmosios sutartys dėl mokslo, studijų ir verslo slėnių investicinių projektų finansavimo. Sutartis pasirašys švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ir slėnių iniciatoriai.

Pirmieji projektai bus pradėti vykdyti Klaipėdoje kuriamame Jūriniame slėnyje ir „Santaros“ bei „Saulėtekio“ slėniuose Vilniuje. Trims investiciniams projektams iš Europos Sąjungos fondų skirta iš viso 106 mln. Lt. Ši finansinė injekcija leis atnaujinti turimas ir kurti proveržiui reikalingas naujas mokslinių tyrimų bazes ir laboratorijas, įsigyti modernią mokslinę įrangą.

Klaipėdos universitetas įgyvendins 89,2 mln. Lt projektą, kuriame numatyti sukurti Jūrinio slėnio branduolį. KU planuoja naujo mokslinių laboratorijų pastato statybas, laboratorinės, ekspedicinės, auditorijų įrangos įsigijimą ir kitus darbus, reikalingus šiuolaikinės mokslinių tyrimų infrastruktūros sukūrimui.

„Santaros“ slėnyje bus kuriamas Informacinių technologijų atviros prieigos centras, kuriame GRID technologijų pagalba bus jungiami geografiškai nutolę kompiuteriniai resursai ir sukurtas virtualus superkompiuteris, galintis spręsti dideliems skaičiavimo resursams imlius uždavinius. Projekto vertė – 5,4 mln. Lt.

„Saulėtekio“ slėnyje Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro (LTC) pagrindu pradedamas kurti Tarptautinės prieigos lazerinis kompleksas „Naglis“. 11,4 mln. Lt vertės projekto investicijos skiriamos LTC antstato statybai, mokslinių laboratorijų įrengimui ir šiuolaikiško lazerinio komplekso, kuris bus integruotas į bendrą mokslinių tyrimų erdvę bei studijų sistemą, sukūrimui.

Lietuvoje kuriami penki integruoti mokslo, studijų ir verslo slėniai – „Santara“ ir „Saulėtekis“ Vilniuje, „Santaka“ ir „Nemunas“ Kaune bei „Jūrinis“ Klaipėdoje. Iš Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES struktūrinių fondų slėnių plėtrai numatoma skirti 831 mln. Lt.

Didžiąją dalį visų programų lėšų numatoma sutelkti keturiems mokslo ir verslo sąveikai imliems sektoriams – gamtos išteklių ir žemės ūkio; biomedicinos ir biotechnologijos; medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų; inžinerijos ir informacinių technologijų. Planuojama, kad bendra 2007–2013 metų ES parama Lietuvos mokslo ir verslo sanglaudai iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ūkio ministerijos administruojamų fondų viso sieks apie 2 milijardus litų. Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų plėtra siekiama Lietuvoje sukurti tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos branduolius ir sustiprinti ilgalaikius Lietuvos ūkio konkurencingumo pagrindus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: