Kaimo bendruomeninių centrus kuria jaunimas
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Lietuvos kaime – džiugios naujienos: jauni, iniciatyvūs žmonės, tik vasaras ir savaitgalius leidžiantys tėvų giminėje, pas senelius, rūpinasi kaimo bendruomenės gyvenimu, tradicijų, papročių puoselėjimu, istorinės atminties išsaugojimu.

Kauno rajono Vilkijos apylinkių seniūnijos Antalkių kaimo bendruomenę 2010 metais ėmėsi burti energinga šio kaimo gyventoja Monika Sadauskaitė – VDU humanitarinių mokslų fakulteto etnologijos studijų programos studentė. Antalkių kaimas- jos ir vaikystės dienų draugų, giminaičių, kaimynų gimtasis kaimas.

„Sunku buvo patikėti, kad tokio, atrodo, ramaus ir lėto būdo, žemės darbais užsiėmę kaimo žmonės vos pakviesti susirinks į bendruomenės steigiamąjį susirinkimą. Bet atsitiko puikus dalykas: atėjo ne tik kaimo senbuviai, bet ir nemažai iš miestų savaitgaliais grįžtančių studentų, darbus kitose vietose turinčių iš šių vietų kilusių žmonių“, – sakė M. Sadauskaitė.

Dabar kaimo bendruomenė renkasi į svetingus Stasio ir Laimutės Sadauskų namus kas du-trys mėnesiai. Moterys dalinasi mezgimo raštais, valgių receptūromis, vaikai turi savo džiaugsmų: dalinasi drožiniais, savo sukonstruotais laivų modeliais. Šios bendruomenės neapleidžia Vilkijos apylinkės seniūnas A. Bačiūnas, dažnas svečias čia ir Vilkijos bažnyčios kunigas. Viename pirmųjų suėjimų ir kilo idėja rengti projektą.

Bendruomenė nutarė imtis iniciatyvos sutvarkyti kaimo viešąsias erdves. Tokia kryptis pasirinkta, rengiant projektą kaimo bendruomenėms remti. Projektas buvo teiktas Nacionalinei mokėjimo agentūrai šių metų gegužę.

Projektas buvo tinkamai įvertintas – Antalkių kaimo bendruomenė gavo 22 866,40 litų finansavimą bendruomenės aplinkai sutvarkyti, kryžiui, stogastulpiui kaimo senkapiuose pastatyti, įrengti suolelius, informacijai skirtą stendą kaimo kryžkelėje ir sukurti materialinę bazę. Ši estetiška ir atminties ženklais įprasminta erdvė skirta kaimo žmonėms susirinkti, švęsti tradicines šventes, pasitarti, susibūrus spręsti kaimo reikalus.

Su didele meile stogastulpį kūrė A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus direktorius Arūnas Sniečkus, o kryžių kaimo senosiose kapinaitėse – jaunas skulptorius Linas Saladžius, gyvenantis Vilkijoje.

Šio kaimo bendruomenės žmonės džiaugiasi, kad turi bendraminčių kaimyniniame Padauguvos kaime. Abiejų kaimų bendruomenės kartu įgyvendina savo svajones įkurti bendruomenės centrus, vykdydamos bendrą projektą „Sveikos gyvensenos propagavimas Padauguvos ir Antakių kaimų bendruomenėse“.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: