(c) Wikimedia commons archyvo nuotr.

Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas pasirašė kreipimąsi „Dėl Lietuvos ligoninių tinklo pertvarkos projekto“. Kreipimasis bus išsiųstas Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei, Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui, sveikatos apsaugos ministrui Algiui Čaplikui.

Kreipimesi rašoma: „Kauno miesto savivaldybės tarybos narius, VšĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės (RKKL) vadovus ir darbuotojus, Kauno miesto gyventojus sujaudino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas Lietuvos ligoninių tinklo pertvarkos projektas (toliau – Projektas), kurio viena iš priemonių yra Kauno miesto savivaldybės įsteigtos RKKL prijungimas filialo teisėmis prie VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų (KMUK).

Siekdami įgyvendinti LR vietos savivaldos įstatymo suteiktas teises ir vykdydami šiame įstatyme numatytas pareigas Kauno miesto gyventojams, pateikiame pastabas ir pasiūlymus dėl projekto.

Pirmiausiai atkreipiame dėmesį į tai, jog projektas, nesulaukus suinteresuotų institucijų pasiūlymų ir pastabų, 2009 m. rugsėjo 21 d. buvo svarstytas LR Vyriausybės (LRV) posėdyje, kuriame SAM buvo įpareigota „rengti atitinkamus teisės aktų pakeitimus, reikalingus pristatytosios vizijos įgyvendinimui“.

SAM teigia, jog projektas yra susijęs su apskričių naikinimu ir ekonomine situacija. Tačiau mums nežinomi planuojamų pertvarkymų motyvai, viešai nepateikti argumentai ir šių pertvarkymų įgyvendinimo išlaidos. Kas galėtų paneigti, jog prisidengiant apskričių reforma norima sudaryti galimybę KMUK sunaikinti vieną seniausių Lietuvos gydymo įstaigų, teikiančių aukščiausio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas – III lygio suaugusiųjų ortopedijos traumatologijos ir intensyviosios terapijos, antrinės stacionarinės, pirminės ir antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pritarimas šios įstaigos prijungimui prie KMUK būtų paciento teisės pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą, sveikatos priežiūros įstaigą, nepriklausančią ar priklausančią Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai, pažeidimas.

Be to, LR konkurencijos įstatymo 4 straipsnis draudžia viešojo administravimo subjektams priimti sprendimus, kurie teikia privilegijas ar diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Projektas LRV sprendimu jau pradėtas įgyvendinti, nederinus RKKL prijungimo klausimo su teisėta šios ligoninės savininke Kauno miesto savivaldybės taryba ir neišanalizavus tokio sprendimo įtakos ligoninės kolektyvui ir Kauno miesto bei aplinkinių rajonų gyventojams, mielai besirenkantiems šią gydymo įstaigą.

Kauno miesto savivaldybės taryba 2006 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo“ nusprendė nepritarti RKKL prijungimui prie KMUK filialo teisėmis ir pasiūlė SAM RKKL reorganizavimo klausimus palikti spręsti įstaigos steigėjai Kauno miesto savivaldybės tarybai.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog panaši situacija kartojasi jau ne pirmą kartą. LRV Strateginio planavimo komiteto 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimu, 2007 m. rugpjūčio mėn. SAM sprendimu buvo bandoma RKKL prijungti prie KMUK.

Maža to, 2007 m. buvo planuojama parduoti RKKL pastatus ir gautas lėšas skirti KMUK. Kauno miesto savivaldybės taryba dėl šių sprendimų yra pareiškusi griežtą nuomonę – visi sprendimai, susiję su kauniečių sveikata ir turtu, negali būti priimami nepasitarus su teisėta miesto valdžia. Tai mums viešai pažadėjo tuometinis SAM ministras R. Turčinskas.

RKKL prijungimo prie KMUK klausimas svarstytas RKKL gydymo tarybos posėdyje ir su ligoninės kolektyvu, dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės merui Andriui Kupčinskui, mero pavaduotojui Algimantui Kurlavičiui ir Kauno miesto savivaldybės tarybos Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komitetui. Planuojamam RKKL prijungimui prie KMUK nepritarta“.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: