(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Statistikos departamentas praneša, kad 2009 m. trečiąjį ketvirtį šalyje surengti 5 streikai, iš jų 1 įspėjamasis. Visus streikus per šį ketvirtį organizavo viena Kauno savivaldybės įmonė.

Per devynis š. m. mėnesius, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, šalyje surengta mažiau streikų (2009 m. – 5, 2008 m. – 112), pasikeitė streikų organizatoriai: 2009 m. streikus rengė keleivių vežimo troleibusais mieste ar priemiestyje veikla užsiimanti įmonė, o 2008 m. streikavo tik švietimo įstaigų darbuotojai.

Vidutinis 2009 m. trečiąjį ketvirtį streikuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – 492, iš jų 41 darbuotojas dalyvavo įspėjamajame streike. Visuose streikuose dalyvavusių darbuotojų nedirbtas darbo laikas sudarė 452 darbo dienas, iš kurių 10 darbo dienų prarasta dėl įspėjamojo streiko. Vidutinė visų streikų trukmė sudarė 0,92 darbo dienos, iš to skaičiaus įspėjamojo streiko – 0,25 darbo dienos. Pagrindinės 2009 m. trečiąjį ketvirtį vykusių streikų skelbimo priežastys – darbuotojų nepasitenkinimas darbo užmokesčio mažinimu.

Streikas – vienos ar kelių įmonių darbuotojų ar jų grupių laikinas darbo nutraukimas, kai kolektyvinis ginčas neišspręstas arba dar­buo­to­jus tenkinantis Taikinimo komisijos, Darbo arbitražo ar Trečiųjų teismo sprendimas nevykdo­mas ar netinkamai vykdomas, arba kolektyvinio darbo ginčo nepavyko išspręsti pasitelkus tarpininką ar kai tarpinin­kavimo metu pasiektas susitarimas nevykdomas.

Įspėjamasis streikas – vienos ar kelių įmonių dar­buo­to­jų ar jų gru­pių laikinas darbo nutraukimas, or­ga­ni­zuo­ja­mas prieš streiką ir negalintis trukti ilgiau kaip dvi valandas.

Nedirbtas darbo laikas – laikas, kurį visi darbuotojai, dalyvavę streike, nedirbo jiems pavesto darbo.

Statistikos departamento informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: