(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybė inicijavo ir užsakė tyrimą, kurio tikslas – visapusiškai išanalizuoti ir įvertinti Kauno miesto jaunimo situaciją. Šio tyrimo rezultatai taps pagrindu rengiant Kauno jaunimo politikos strategiją 2011-2019 metams.

Jau parengti ir taikomi jaunimo politiką apibrėžiantys dokumentai yra deklaratyvaus pobūdžio. Tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu parengtuose dokumentuose yra apibrėžtos pagrindinės veiklos kryptys, įvairių jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų strateginiai tikslai, tačiau jose trūksta informacijos apie svarbiausių institucijų tarpusavio ryšius, programų efektyvumo įvertinimą.

„Kaune neturime pakankamai tikslių duomenų apie jaunimo situaciją, nes paskutinis išsamus tyrimas buvo atliktas tik 2005 metais. Tai neleidžia savivaldybei priimti svarbiausių ir labiausiai jaunimo poreikius atitinkančių sprendimų, tenka remtis prielaidomis“, – sako Kauno miesto Jaunimo reikalų koordinatorė Laura Ramanauskaitė – Stašiauskienė.

Šiuo metu rengiama ir tvirtinama ilgalaikė nacionalinė jaunimo politikos strategija, prie kurios rengimo svariai prisidėjo įvairios jaunimo organizacijos, jų susivienijimai. Rengiant Kauno jaunimo situacijos tyrimą ir numatant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos tikslus, ketinama remtis šia vis dar tvirtinama strategija, priartinant ją prie regioninės specifikos. Taip pat ketinama atsižvelgti į šiuo metu keičiamą Europos Sąjungos jaunimo politikos strategiją, nes naujos prioritetinės jos kryptys (tokios kaip jaunimo nedarbo įveikimas) tiek finansinių instrumentų, tiek įvairių direktyvų aspektais svariai lems jaunimo politikos įgyvendinimą Kauno mieste.

Rengiant nacionalinę jaunimo politikos strategiją pirmą kartą buvo svariai atsižvelgta į įvairių suinteresuotų pusių pozicijas, į strategijos rengimą įtrauktos jaunimo NVO ir jų skėtinės organizacijos. Ši tendencija bus taikoma ir vykdant regioninį situacijos tyrimą bei rengiant jaunimo strategiją, ypač stiprinant tarpžinybinius už jaunimo politikos įgyvendinimą atsakingų institucijų ryšius.

Prisidėti prie Kauno jaunimo politikos strategijos 2011-2019 metams galima užpildžius internete esančią Jaunimo situacijos tyrimo apklausos anketą.

Tyrimą atlieka VšĮ „Atsakingo verslo ir mentorystės institutas“ kartu su VšĮ „Verslo iniciatyva“.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: