(c) kamane.lt archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba sausio 20-ąją ketina įsteigti lietuvių poeto, literatūros kritiko Bernardo Brazdžionio premiją.

Pagal dabartinį siūlymą, premija būtų kasmet teikiama rašytojams, literatūrologams už per paskutinius dvejus metus parašytus aukšto lygio kūrinius. Pinigai būtų skiriami iš Kultūros programos – šiai premijai numatyta 7000 litų. Jos įsteigimui dar gruodžio mėnesį pritarė miesto kolegija.

Šiai iniciatyvai pritaria ir Lietuvos rašytojų sąjunga (LRS), taip pat jos Kauno skyrius.

B. Brazdžionis gimė Biržų apsk. Pumpėnų valsčiuje., Stebeikėlių kaime. Nuo 1908 m. su tėvais gyveno JAV. 1914 m. grįžo į Lietuvą. Pradžios mokyklą lankė Pasvalyje, Žadeikiuose. 1921-1929 m. mokėsi Biržų gimnazijoje. 1929-1934 m. Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Universitete dalyvavo studentų akademiniuose būreliuose: ateitininkų „Šatrijos” draugijoje, Humanitarų draugijos literatūros sekcijoje, nuo 1931 m. jai vadovavo. 1931 m. išleido eilėraščių rinkinį „Amžinas žydas”, suteikiamas poeto vardas. Dalyvavo Kauno ir kitų miestų literatūros vakaruose. Nuo 1937 m. dirbo „Sakalo” knygų leidykloje, nuo 1940 m. – Maironio literatūros muziejaus direktorius.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Ravenbsurge dalyvavo išeivijos lietuvių kultūriniame gyvenime. 1947 m. suredagavo lietuvių rašytojų metraštį „Tremties metai”. 1949 m. atvyko į JAV. Gyvendamas Bostone, dirbo „Lietuvių enciklopedijos” Visuotinės literatūros skyriaus redaktorium, 1949-1950 m. redagavo vaikų laikraštį „Eglutė”. Nuo 1955 m. gyveno Los Andželo mieste. 1955-1972 m. žurnalo “Lietuvių dienos” vyriausias redaktorius. Mirė 2002 m. liepos 11 d., palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

1989 m. apdovanotas Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo medaliu “PRO ECCLESIA ET PONTIFICE”, 1998 m. – Šv. Grigaliaus Didžiojo Riterių Komandieriaus ordinu. 1998 m. B. Brazdžionis apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I-ojo laipsnio ordinu, 1996 m. – Šaulių žvaigžde. 1994 m. B. Brazdžioniui sutektas VDU garbės daktaro vardas, 1995 m. – Kauno miesto Garbės piliečio vardas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: