(c) kaunas.aps.lt archyvo nuotr.

Kovo 31 –ąją Kūno kultūros ir sporto departamente (KKSD) sporto vadovai paskutinį kartą susitiko su Lietuvos apskričių atstovais – apdovanoti sportiškiausių 2009 m. apskričių ir aptarti ateities perspektyvų, plėtojant regioninę kūno kultūros ir sporto politiką, panaikinus apskritis.
“Prieš porą metų KKSD kartu su apskritimis ir Lietuvos asociacija “Sportas visiems” inicijavo keletą naujų projektų, tokių kaip Seniūnijų žaidynės, Sportiškiausios apskrities konkursas ir kt. Buvo malonu su jumis bendradarbiauti – apskrityse daug iniciatyvių žmonių. Tikiuosi, tie žmonės liks sporte ir toliau vienokia ar kitokia forma tęsime bendradarbiavimą”, – dėkodamas už dešimtmetį trukusį bendrą darbą sakė KKSD generalinis direktorius Ritas Vaiginas.
Sportiškiausia 2009 m. apskritis buvo renkama pagal 16 kriterijų – sportuojančių suaugusių ir vaikų skaičių, sporto klubų skaičių, kiek lėšų apskritys skyrė sporto bazių statybai ir renovacijai ir pan. Apibendrindamas atskirų kriterijų rezultatus, KKSD vyr. specialistas Vidas Stankevičius pateikė įdomių statistinių faktų. 2009 m. organizuotai sportuojančių gyventojų Lietuvoje, lyginant su 2008 –aisiais, sumažėjo 1,3 proc., daugiausia – Vilniaus ir Panevėžio apskrityse. Net 28 proc. per praėjusius metus Lietuvoje sumažėjo sporto klubų ir vėlgi didžiausią įtaką tokiai neigiamai statistikai turėjo Vilniaus apskritis – iš 451 sporto klubo, veikusio 2008 m., praėjusiais metais liko vos 107. Sporto mokymo įstaigas lankančių vaikų skaičius sumažėjo neženkliai, tačiau lankančių sporto būrelis bendrojo lavinimo mokyklose – akivaizdžiai mažiau – net 4,8 procentais. Liūdna ir krizinių 2009 metų sporto renginių statistika – jų surengta 36 proc. mažiau nei 2008-aisiais, todėl, suprantama, buvo mažiau dalyvių.
O susumavus visus nustatytus kriterijus, sportiškiausia 2009 m. apskritimi išrinkta Šiaulių apskritis. Antrąją vietą užėmė Panevėžio apskritis, trečią – Kauno apskritis. Jų vadovams ir atstovams KKSD gen. direktorius R.Vaiginas įteikė specialius prizus, kitoms apskritims – diplomus. Kitos apskritys išsidėstė tokia tvarka: 4. Utenos apskr., 5. Alytaus apskr., 6. Klaipėdos apskr., 7. Marijampolės apskr., 8. Telšių apskr., 9. Vilniaus apskr., 10. Tauragės apskr.
Apdovanojus apskritis, susirinkusieji diskutavo apie 2010 m. Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių nuostatus – šios žaidynės, nepaisant apskričių reformos, bus vykdomos toliau.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: