(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno arkivyskupijos jaunimo centras (KAJC) savo veiklą grindžia krikščioniškomis vertybėmis. Organizacija vykdo jaunimo sielovadą vadovavimas religiniam gyvenimui). Jaunimo sielovada Kauno arkivyskupijoje yra jaunų žmonių palydėjimas susitikimui su Jėzumi Kristumi bei dvasinis vadovavimas siekiant jų asmeninio ryšio su Kristumi.

Kauno arkivyskupijos jaunimo centras organizuoja įvairius renginius ir seminarus, bendradarbiauja su kitomis organizacijomis ir kitų vyskupijų jaunimo centrais.

Renginiai

Šv. Valentino diena KITAIP – jau trečius metus iš eilės vykstantis renginys sutraukia būrį įvairaus amžiaus žiūrovų. Renginio tikslas – pateikti jaunimui alternatyvų būdą, kaip švęsti Šv. Valentino dienos šventę, ir kalbėti apie tikrąsias vertybes ir apie Dievo meilę.

Kauno arkivyskupijos jaunimo centras organizuoja Gavėnios ir Advento maldos ir susikaupimo renginius jaunimo vadovams.Daug dirbdami dėl jaunimo, patys vadovai labai dažnai nebeturi nei laiko sau, todėl siekiant sustiprinti bei rūpintis jaunimo vadovų dvasiniu augimu, jų poilsiu, atsikvėpimu organizuojami Gavėnios ir Advento maldos ir susikaupimo renginiai. Bendra malda, pasidalijimu džiaugsmais ir sunkumais siekiama suvienyti ir apjungti visus dirbančius jaunimo sielovadoje bei motyvuoti juos dirbti šioje srityje.

Kasmet viena Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų diena skiriama Jaunimo šventei, į kurią susiburia daug jaunuolių iš visos Kauno arkivyskupijos. Atlaidų programa rengiama kartu su specialia programa, kurioje dažnai įtraukiamos šios veiklos: piligriminis žygis, teminės grupelės, koncertai, susitaikymo pamaldos. Šiluvos šventovėje susibūręs jaunimas gali atnaujinti, pagilinti savo santykį su Dievu bei melstis Švč. Mergelei Marijai.

Parapijų ir dekanatų jaunimo vadovų bei lyderių tobulinimosi seminarais siekiama ugdyti būsimus ir esamus jaunimo vadovus. KAJC rengia lyderių seminarus, kur jauni žmonės gali įgyti ne tik žinių, bet ir įsimintinos patirties. Seminaruose jauniesiems lyderiams perteikiami įvairūs darbo metodai, kuriuos jie gali pritaikyti savo aplinkoje: parapijoje, jaunimo grupėje ar kitur.

Jaunuoliams, kuriems nepaisant krikšto trūksta patirties krikščioniškose ceremonijose, ritualuose rengiami Alfa kursai. Alfa kursas trunka 11 savaičių. Susitikdami kartą per savaitę jaunuoliai dalyvauja mokymuose, diskutuoja mažose grupelėse, bendrauja ir šlovina Dievą.

KAJC kiekvieno mėnesio trečią trečiadienį rengia specialius vakarus jaunimui, kurių metu vyksta atviros paskaitos bei diskusijos aktualiomis temomis. Tai laikas, kai jaunimas gali kartu melstis, klausytis įdomaus mokymo, bendrauti.

Trečiadieniais jauni žmonės ar organizuotos grupelės gali susipažinti su Kauno arkivyskupijos jaunimo centro veikla, ten dirbančiais žmonėmis, ateiti ir dalyvauti atviruose susitikimuose – diskusijose, Šv. Rašto maldos grupelėje, tiesiog kalbėtis, drauge melstis, dalyvauti Šv. Mišiose bei pasijausti bendruomenės dalimi. jaustis savas bei laukiamas Jaunimo centre. Taip pat ateityje planuojama sudaryti galimybę jauno žmogaus asmeniniams pokalbiams su dvasininku, psichologu, organizuoti įvairius užsiėmimus, kurie padėtų jam atsiskleisti bei labiau pažinti Dievą.

Organizacija veikia jau 16 metų. Prie Kauno arkivyskupijos jaunimo centro gali prisijungti visi norintys savanoriauti, dalyvauti įvairiose renginiuose, projektuose. Tereikia parašyti elektroninį laišką, paskambinti telefonu arba tiesiog užsukti į organizacijos būstinę atvirų durų dieną – trečiadienį.

VIZITINĖ KORTELĖ:

  • Interneto svetainė: www.kajc.lt
  • Vadovo vardas, pavardė: Vaida Spangelevičiūtė Kneižienė
  • Kontaktai: info@kajc.lt, 8 687 98265
  • Būstinės adresas: Vilniaus g 7, Kaunas
Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: