(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba ketvirtadienį posėdyje pritarė projekto „Kauno miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas“ paraiškos rengimui ir teikimui Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti. Nurodytam projektui įgyvendinti bus skirta 15 procentų bendros projekto vertės.

Projektas „Kauno miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas“ finansuotinas ES paramos lėšomis. Projekto tikslas – siekti užtikrinti sistemingą Kauno miesto teritorijos darnų vystymąsi, racionalų teritorijos, finansinių, gamtinių ir kitų išteklių panaudojimą. Tikslo bus siekiama parengiant detaliuosius ir specialiuosius planus – Kauno miesto savivaldybės teritorijos erdvinės plėtros, urbanistinio valdymo, tvarkymo bei saugojimo dokumentus.

Šių teritorijų planavimo dokumentų parengimo esmė yra numatyti Kauno miesto susisiekimo komunikacijų ar jų dalių detaliųjų planų sprendinius maksimaliai priartinant Kauno miesto teritorijų panaudojimą pagal miesto gyventojų poreikius. Teritorijų planavimo dokumentams parengti patirtas išlaidas bus siekiama dalinai kompensuoti ES paramos lėšomis.

Projektas bus finansuojamas nustatytu intensyvumu – ES parama sudarys 85 proc. – 2,39 mln. litų, Kauno miesto savivaldybės lėšos – 15 proc. arba 423 tūkst. litų. Bendra projekto vertė – 2,82 mln. litų.
Planuojama projektą įgyvendinti per 2 metus.

Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: