(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno regione pradedama įgyvendinti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistema pagal projektą “Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra”. Europos Sąjungos (ES) remiamą projektą įgyvendina VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras.

Kauno regione gyvena apie 638 tūkst. gyventojų. Susidarančių atliekų kiekis regione per metus daugiau nei 200 tūkstančių tonų. Numatyta įrengti du atliekų perdirbimo ir apdorojimo centrus Kaune ir prie Kėdainių esančiame Zabieliškio sąvartyne. Surinktos komunalinės atliekos iš Kauno miesto savivaldybės, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių bei Raseinių rajonų savivaldybių bus tvarkomos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose Kaune, o Kėdainių rajono savivaldybėje susidarančios komunalinės atliekos bus tvarkomos mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) įrenginyje Zabieliškio sąvartyno teritorijoje.

“Galime pasidžiaugti, kad Kauno regionui pavyko gauti paramą, kuri leis užtikrinti ES prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą. Pagrindiniai mūsų tikslai – išplėsti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą kartu užtikrinant biologiškai skaidžių atliekų sutvarkymą”, – teigė Kauno RATC direktorius Kęstutis Balčiūnas.

Įgyvendinus šį projektą bus gerinama aplinkos kokybė, atliekos bus rūšiuojamos, antrinės žaliavos bus perdirbamos, techninis kompostas bus panaudojamas karjerų rekultivavimui, užterštų teritorijų tvarkymui, kelių sankasų įrengimui, mažiau atliekų pateks į sąvartyną.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: