(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Visose Kauno miesto seniūnijose jau įrengti informacijos terminalai – kompiuteriai su skaitytuvais, kuriais gali naudotis gyventojai, neturintys kito priėjimo ir galimybių pasinaudoti naujai teikiamomis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis.

Kauno miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Kauno miesto viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumo didinimas informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis įtraukiant savivaldybės bendruomenę“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos (Europos regioninės plėtros fondo) paramos lėšomis.

„Gyventojai naudojasi informaciniu terminalu ir yra patenkinti tokia galimybe. Seniūnijose pastačius terminalus, sudarytos sąlygos gyventojams, aktyviau dalyvauti Savivaldybės politiniame bei visuomeniniame gyvenime. Taip pat gerinama politinė kultūra, skatinama sąmoninga ir apsišvietusios pilietinės visuomenės branda“, – lankydamasis Petrašiūnų seniūnijoje sakė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Terminalai įrengti visose 11 seniūnijų.

Projekto įgyvendinimo metu, sukūrus ir įdiegus Savivaldybės administracijoje žemiau įvardintas posistemes ir jas apjungus į E-demokratijos sistemą, bus sukurtos naujos elektroninės viešosios paslaugos, remiančios e. demokratijos procesų įgyvendinimą Kauno mieste:
• gyventojų identifikavimo posistemė, kurios dėka Kauno miesto gyventojai galės identifikuoti savo duomenis efektyviam elektroninių viešųjų paslaugų naudojimui.
• bendruomenės apklausos posistemė. Ji leis elektroniniu būdu apklausti miesto gyventojus miestui aktualiais klausimais.
• Tarybos narių ir administracijos atstovų bendravimui vaizdo konferenciniu būdu su gyventojais skirta posistemė.
• posėdžių valdymo ir transliavimo posistemė – gyventojai galės tiesiogiai stebėti vykstančius Tarybos posėdžius, sekti balsavimo eigą, susipažinti su galutiniais Tarybos balsavimo rezultatais, matyti rezultatų pasiskirstymą.
• teisės aktų publikavimo, paieškos, jų projektų svarstymo ir nuomonės pareiškimo posistemė
• teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo posistemė.
• informacinė posistemė, skirta gyventojams teikti pasiūlymus miesto aplinkos gerinimo klausimais.

Diegiama techninė įranga ir priemonės (švieslentės, vaizdo kameros, balsavimo įranga Tarybos posėdžių salėje, kompiuteriai su skaitytuvais seniūnijose ir kt.) prisidės prie geografinių ir ekonominių veiksnių nulemtos skaitmeninės atskirties mažinimo, nes užtikrins įvairapusį fizinį priėjimą prie technologijų visiems to pageidaujantiems Kauno miesto gyventojams. Skaitmeninę atskirtį mažins ir tai, kad visos kuriamos ir diegiamos sistemos naudos plačiajuosčių elektroninių ryšių infrastruktūros galimybes.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus įrengiamos papildomos švieslentės viešojo transporto stotelėse. Švieslentėse bus transliuojama miesto bendruomenei aktuali informacija (pvz., priimti Tarybos sprendimai dėl komunalinių paslaugų kainų, miesto plėtros projektų vykdymo ir kt.).

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: