(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Ateinančiais metais socialinėms stipendijoms gauti bus atveriamos dar didesnės galimybės platesniam studijuojančiųjų ratui. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) teigiamai vertina gruodžio 23 dieną Lietuvos Vyriausybės patvirtintus socialinių stipendijų pokyčius.

Tačiau tuo pat metu, Studentų atstovai apgailestauja, jog Vyriausybė nesugebėjo rasti galimybių padidinti bendrąjį finansavimą stipendijoms. Tokio nutarimo įgyvendinimas, anot LSS, pareikalautų didesnio socialinių stipendijų finansavimo. Šioms stipendijoms nedidinant, didesnės lėšos iš bendro stipendijų fondo žymi tai, kad mažėja dalis skatinamosioms stipendijoms skirto finansavimo. Pasak studentų atstovų, taip nukentės dalis tų studentų, kurie šiuo metu gauna skatinamąsias stipendijas už mokymosi rezultatus.

„Naujovės socialinių stipendijų sistemoje sveikintinos, tačiau pastebime, kad kartu toks nutarimas reiškia neproporcingai apkarpytą finansavimą skatinamosioms stipendijoms. Lieka tikėtis, kad tokia situacija tęsis neilgiau nei truks, Vyriausybės taip įvardytas, ekonominis sunkmetis, o dalį skatinamųjų stipendijų finansavimo naštos atsakingai prisiims pačios aukštosios mokyklos, siekiančios išlaikyti ir skatinti geriausius savo studentus siekti didesnės pažangos moksle“, – situaciją komentavo Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis.

LSS atkreipia dėmesį, kad pagal nutarimą nuo šių metų socialines stipendijas galės gauti tiek valstybinių, tiek nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar studijuoja mokamose ar nemokomose studijų vietose.

Be to, naujajame nutarime konkrečiai apibrėžiamas socialinių stipendijos skyrimo terminas: tokia stipendija skiriama vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį. Kaip pažymi studentų atstovai, atostogų įskaitymas ypač naudingas studentams. Taip pat šiame nutarime pagerintos neįgaliųjų finansines galimybės studijuoti, o teisė gauti stipendiją suteikta ir globotiniams bei asmenims, kurie yra netekę tėvų.

LSS sveikina ir tai, jog aukštosios mokyklos neturės vykdyti joms nepriklausančių funkcijų ir už socialinių stipendijų administravimą bei skyrimą bus atsakingas Valstybinis studijų fondas. Naujajame nutarime teigiama, jog jau nuo 2011 metų pasitelkus informacines sistemas, aukštųjų mokyklų dalyvavimas, skiriant socialines stipendijas, bus minimizuotas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: