(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba rugsėjo 16 dienos posėdyje turės apsispręsti ar pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimą „Dėl „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pramoginės dalies valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo konkurso sąlygų ir pagrindinių koncesijos sutarties sąlygų patvirtinimo“.

Planuojama pakeisti patvirtintas „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų pramoginės dalies valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas.

Komisija „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų pramoginės dalies valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimui organizuoti ir koncesijos procedūroms atlikti 2009 m. liepos mėnesį paskelbė atvirą pramoginės dalies valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo konkursą. Konkurso dokumentus pasiėmė tik vienas konkurso dalyvis, kurio pateiktas pasiūlymas neatitiko onkurso sąlygų reikalavimų, todėl konkursas paskelbtas neįvykusiu.

Atsižvelgiant į tai, kad praktiškai nebuvo susidomėjimo šiuo koncesijos konkursu, Komisija nusprendė šiek tiek palengvinti jo sąlygas ir siūlyti Savivaldybės tarybai pritarti pakeistoms konkurso sąlygoms. Esminiai siūlomi konkurso sąlygų pakeitimai yra šie:

1. Koncesijos sutarties galiojimo terminas prailginamas nuo 15 metų iki 25 metų.
2. Būtinų investicijų (ne mažiau 1,2 mln. Lt) sumokėjimo už vykdomus „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų pramoginės dalies rekonstrukcijos darbus terminas prailginamas nuo 10 dienų iki 30 dienų, su galimybe terminą dėl svarbių priežasčių pratęsti Suteikiančiosios institucijos sprendimu, tačiau ne daugiau kaip dar 30 dienų, bet ne ilgiau nei iki Rūmų pramoginės dalies perdavimo Koncesininkui dienos.
3. Savivaldybės renginiai 25 metrų ilgio baseine ir patalpoje aplink bus organizuojami atlygintinai įprastinėmis komercinėmis sąlygomis, vietoj anksčiau numatytos pareigos leisti renginius organizuoti neatlygintinai.
4. Pasiūlymo užtikrinimui bus leidžiama pateikti ne tik banko garantiją, bet ir draudimo kompanijos laidavimo draudimą.
5. Sumažinta reikalaujama civilinės atsakomybės draudimo suma nuo 1 mln. Lt iki 0,2 mln. Lt.
6. Papildyta, kad konkurso dalyvis turės pateikti dokumentą, patvirtinantį konkurso dalyvio finansinį pajėgumą atlikti Būtinas investicijas.
7. Patikslintos kapitalinio remonto atlikimo poreikio ir apimčių nustatymo procedūros. Nustatyta, kad kapitalinio remonto poreikis ir apimtys bus nustatomos atitinkamoje ekspertizės išvadoje, kuri bus užsakyta Savivaldybės.

Pakeistas Konkurso sąlygas parengė advokatų profesinė bendrija „Nordia Baublys & partners“.
Jei miesto taryba pritars minėtiems pakeitimams, Komisija paskelbs naują konkursą, tikimasi, kad atsiras norinčių jame dalyvauti ir galinčių pateikti pasiūlymus, atitinkančius pakeistas konkurso sąlygas. Išrinkus atviro konkurso laimėtoją ir su juo suderėjus dėl koncesijos sutarties, galutinį sprendimą ar pritarti koncesijos sutarčiai priims Kauno miesto savivaldybės taryba.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: