(c) KaunoZinios.lt archyvo nuotr.

Balandžio 9 d., penktadienį, 16.30 val. Istorinė LR Prezidentūra kviečia į knygos „Konstancijos ir Jono Jablonskių šeima” pristatymą. Knygą išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. Pristatyme dalyvauja knygos sudarytoja Eglė Lukėnaitė – Griciuvienė, Gabrielius Žemkalnis, dr. Anelė Butkuvienė, doc. dr. Regina Jasiulevičienė.

Konstancija ir Jonas Jablonskiai – tautos atbudimo laikų, XIX a. pabaigos – XX a. pradžios, lietuvybės židinio kurstytojai, prisidėję prie tautos savasties puoselėjimo.

Beveik per penkiasdešimt savo darbingo gyvenimo metų Jonas Jablonskis paliko daugybę straipsnių, skirtų kalbos, rašybos dalykams, veikalus: „Lietuviškos kalbos gramatika”, „Lietuvių kalbos sintaksė”, „Lietuvių kalbos gramatika”, „Linksniai ir prielinksniai”. Jonas Jablonskis – didžiausias bendrinės lietuvių kalbos tobulintojas, jos pagrindų kūrėjas.

Knygos pagrindą sudaro laiškai ir nuotraukos. Laiškams parengti trumpi komentarai ir pastabos, stengiantis nenustelbti pirminių liudijimų autentiškumo.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: