(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Per dešimt š.m. mėnesių Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 131,4 mln. Lt kreditų suteikė 357 garantijas už 80,4 mln. Lt. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai garantuota už 46,2 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kreditų, skirtų grūdų derliui ir kitiems maisto produktams supirkti.

Šiais metais žemdirbiai ir kaimo verslininkai ir toliau nemažina skolinimosi, modernizuoja savo ūkius, plečia veiklos sritis. Palyginti  su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, kai buvo suteiktos 159 garantijos už 42,2 mln. Lt, tiek išduotų garantijų suma, tiek skaičius šiemet išaugo du kartus. Panašios tendencijos išliko ir spalio mėnesį – garantijų suteikta du kartus daugiau, negu per praėjusių metų tą patį mėnesį.

Aktyviausiai per dešimt š.m. mėnesių iš kredito įstaigų skolinosi Kėdainių, Ukmergės, Anykščių bei Panevėžio rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai. Ūkininkų ūkiai sudaro didžiąją dalį besiskolinančių su garantija – jiems suteikta virš 80 proc. visų garantijų, likusią dalį sudaro smulkios įmonės kaime, užsiimančios alternatyviąja veikla, taip pat kitos žemės ūkio įmonės ar kooperatyvai. Daugiausiai buvo finansuojami grūdinių kultūrų auginimu bei pienininkyste užsiimantys ūkiai, kurie įsigijo žemės ūkio technikos (57 proc. visų kreditų su garantija), pieno perdirbimo bei kitos gamybinės įrangos (16 proc.), taip pat buvo skolinamasi trumpalaikiui turtui įsigyti (17 proc.).

Daugiausiai kreditų su garantija žemdirbiams ir kaimo verslininkams šiemet išdavė DnB NORD bankas (21 proc. visų kreditų su garantija), SEB bankas (18 proc.), bankas „Snoras“ (15 proc.) ir bankas „Swedbank“ (14 proc.). Palyginti su praėjusiais metais, išduodamų kreditų su garantija suma labiausiai išaugo banke „Snoras“, Medicinos banke. Kredito unijos taip pat išdavė žymiai daugiau kreditų negu praėjusiais metais.

Tokiam skolinimosi augimui šiemet įtakos turėjo kelios priežastys. Visų pirma –  tai žymiai paspartėjęs ES paramos įsisavinimas. Vien tik šiais metais kreditų su garantija ES finansuojamiems projektams įgyvendinti suteikta beveik už 100 mln. Lt, tai sudaro apie 70 proc. visų kreditų su garantija. Kita priežastis – naujos skolinimosi galimybės, kurias suteikia finansų inžinerijos priemonės Paskolų fondo lengvatiniai kreditai. Šie kreditai sudaro beveik 40 proc. visų kreditų, išduotų su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus investicinius ir trumpalaikius kreditus. Kredito įstaigoms garantuojama iki 70 proc. (jauniesiems ūkininkams – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas taip pat administruoja finansų inžinerijos priemonę Paskolų fondą, sudarančią galimybes žemdirbiams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams iš kredito įstaigų pasiskolinti lengvatinėmis sąlygomis.

LR  Žemės ūkio ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: