(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Liepos 24 d., šeštadienį 14 val. Kaune Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaroma paroda „Rašytojai ateitininkai (1910-1940)”. Paroda, skirta ateitininkijos šimtmečiui paminėti, bus eksponuojama Rotušės a. 13, Kaune iki spalio mėn. 2 d.

Šimtąjį gimtadienį švenčianti Ateitininkų organizacija subrandino daug žymių literatų. Parodos lankytojai kviečiami atnaujinti pažintį su Šatrijos Ragana, Vytautu Mačerniu, Vincu Mykolaičiu-Putinu, Adomu Jakštu-Dambrausku, taip pat išeivijoje ilgą laiką gyvenusiais Kaziu Bradūnu, Bernardu Brazdžioniu ir daugeliu kitų.

Padėjusi rengti parodą Ateitininkų federacijos atstovė Rozvita Vareikienė teigia: „Jeigu ne rašytojai ateitininkai, sunku pasakyti, kokia šiandien būtų lietuvių literatūra, kultūra. Šie žmonės žymūs ne tik savo kūryba, bet ir visuomeniniu gyvenimu, tvirtu principų laikymusi. „Visa atnaujinti Kristuje” jiems buvo ne tik organizacijos bet ir asmeninis šūkis”.

Parodoje eksponuojamas pirmasis 1911 m. spausdintas žurnalo „Ateitis” numeris, kurį redagavo Pranas Dovydaitis, „Ateities” redakcijos nuotraukos, kuriose žymūs to meto literatai, rašytojai. Būtent pagal šio žurnalo pavadinimą ir susiformavo Ateitininkų vardas.

Parodoje didelis dėmesys teikiamas Studentų ateitininkų korporacijai Meno mėgėjų draugijai „Šatrija”. Jai priklausė tokios žinomos lietuvių kultūros asmenybės kaip Juozas Paukštelis, Jonas Grinius, Juozas Grušas, Juozas Keliuotis, Petronėlė Orintaitė, Ignas Skrupskelis, Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, Antanas Vaičiulaitis, Antanas Maceina, Eugenijus Matuzevičius, Bronius Krivickas, Mamertas Indriliūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas ir kiti. Parodoje eksponuojamos originalios „Šatrijos” narių, veiklos nuotraukos, piešti portretai. Pateikiamos pirmosios rašytojų knygos, rankraščiai, korespondencija.

Parodos atidaryme dalyvaus Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas Malinauskas, filosofas, prof. dr. Ignas Kęstutis Skrupskelis, aktorė Olita Dautartaitė. Parodą rengė muziejininkės Raminta Antanaitienė ir Ina Aleksaitienė, apipavidalino dailininkė Viktorija Paliokienė. Organizatoriai dėkoja R. Vareikienei ir kolekcininkui R. Glezniui už parodai pateiktus eksponatus.

Šimtmečio proga taip pat Kaune rugpjūčio 5 d. 18.00 val. VDU Didžiojoje auloje ateitininkai dovanoja „Dainavos” ansamblio vyrų vieneto (JAV), vad. Dariaus Polikaičio, koncertą „Kaip grįžtančius namo paukščius…” Šiuo metu Ateitininkų federacija vienija apie 3000 organizacijos narių, 100 kuopų, veikiančių įvairiose Lietuvos vietovėse. Antra tiek ateitininkų veikia išeivijoje: JAV, Kanadoje, Vokietijoje, Belgijoje.

Paroda „Rašytojai ateitininkai (1910-1940)” – tai vienas iš Ateitininkijos šimtmečio minėjimo renginių. Organizacijos jubiliejus pradėtas švęsti vasario mėn. Belgijoje, Liuvene, kur prieš šimtą metų studijavę lietuviai katalikai nusprendė burtis vardan Lietuvos. Didžiausi jubiliejaus renginiai numatomi rugpjūtį: 2-6 dienomis Panevėžio raj. Berčiūnuose vyks jubiliejinė visų kartų ateitininkų stovykla, o 6-8 dienomis Vilniuje – Šimtmečio kongresas. Renginiuose tikimasi sulaukti arti pusės tūkstančio dalyvių.

Muziejaus informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: