(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Liepa šiemet pažėrė gausybę sukakčių ir renginių. Prieš 55 metus liepos 1-ją buvo įkurtas Kauno rajonas. Paminėti šią gražią sukaktį ir surengti šventę Kauno rajono savivaldybė ketina spalio 16 dieną Lietuvos žemės ūkio universitete. Vienas iš šventės akcentų – labiausiai mūsų kraštui nusipelniusių žmonių apdovanojimas Garbės ženklais. Kviečiame visus aktyviai siūlyti kandidatus šiam apdovanojimui. Garbės ženklai skiriami už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą; Kauno rajono garsinimą šalyje ir užsienyje; respublikinius ar tarptautinius laimėjimus; reikšmingą verslo plėtrą Kauno rajone; mecenatinę veiklą; pasiekimus profesinėje veikloje; aktyvią visuomeninę veiklą; didvyrišką poelgį ir kitus Kauno rajonui reikšmingus nuopelnus.

Garbės ženklai yra trijų lygių. Aukščiausias apdovanojimas yra pirmo lygio Garbės ženklas. Kokio lygio ženklu apdovanoti pretendentą, sprendžia mero potvarkiu sudaryta komisija. Garbės ženklu gali būti apdovanojami Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečiai.

Apdovanojimai teikiami valstybinių, profesinių ir kitų švenčių ar svarbių ir reikšmingų įvykių proga. Garbės ženklą įteikia meras arba kitas Tarybos įgaliotas asmuo.

Siūlymus apdovanoti Garbės ženklu gali teikti meras, Administracijos direktorius, Tarybos įsteigtų viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių, rajone veikiančių valstybinių įstaigų, visuomeninių organizacijų ir kitų įstaigų vadovai.

Šiam apdovanojimui negali būti teikiami asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus, taip pat kiti asmenys, kurių teistumas neišnykęs. Garbės ženklas gali būti skiriamas ir po mirties. Tuo atveju garbės ženklas įteikiamas mirusiojo artimiesiems.

Daugiau informacijos ir teikimo apdovanoti formą rasite Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs. lt/Teisinė informacija/Teisės aktai. Tarybos sprendimas Nr. TS-246 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės garbės ženklų ir apdovanojimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ priimtas 2008 m. liepos. 24 d.

Kauno rajono savivaldybė

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: