(c)stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras primena, jog vasara yra pats tinkamiausias laikas pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu.

Vadovaujantis 2010 m. sausio 22 dienos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kuriuo patvirtinta nauja Lietuvos higienos norma bendrojo lavinimo mokykloms, mokiniai iki rugsėjo 15 dienos turi pateikti pažymėjimą (statistinė apskaitos forma NR. 027-1/a) apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus. Pažymą privalu pristatyti mokyklinio ugdymo įstaigai.

Vaiko sveikatos pažymėjimą išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Tereikia apsilankyti pas savo šeimos gydytoją ar pediatrą įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti ir nuvykti nurodytu laiku. Vasarą atostogauja ir gydytojai, todėl sveikatos tikrinimą geriau suplanuoti iš anksto ir nelaukti termino pabaigos. Tai, kad pažymą reikia pristatyti iki rugsėjo 15 dienos, nesuteikia galimybės patekti pas gydytoją be eilės. Sveikatos pažymėjimo galiojimo laikas – vieneri metai, todėl pravartu pagalvoti apie tai, kad patikrą galima atlikti mokslo metų antrojoje pusėje. Gavusiems pažymą metų pradžioje, pakartotinai prieš rugsėjį tikrintis nėra būtina. Svarbu ir tai, kad vaikas turi būti lydimas bent vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima.

Ypatingai aktualu tai, kad vaiko sveikatos pažymėjime būtų kuo išsamesnė informacija, kurią išanalizavę mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai galėtų tinkamai patarti pedagogams, į ką atkreipti dėmesį. Pažymėjime turi būti užpildytos visos nurodytos grafos: vaiko ūgis, svoris, fizinio išsivystymo įvertinimas bei kūno masės indeksas, taip pat kraujospūdis, klausos ir regos būklė. Pažymoje gydytojas turi pažymėti visas patikrintas ir normaliai funkcionuojančias vaiko organizmo sistemas, o kitoje eilutėje nurodyti organizmo sistemų sutrikimus, jei tokie sveikatos patikrinimo metu buvo nustatyti (kraujotakos, kvėpavimo, nervų, virškinimo, urogenitalinės, skeleto-raumenų, dantų, kraujo, odos ir jos priedų) ir įrašyti nustatytą diagnozę. Pažymos pabaigoje gydytojas pateikia išvadas ir rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, įskaitant kūno kultūros ugdymą (pagrindinė, parengiamoji, specialioji grupė; dietos, vengtini alergenai ir kt.). Taip pat gydytojas nurodo priežastis ir pirmosios pagalbos priemones, jei vaikui gali prireikti skubios pagalbos mokykloje (dėl alergijos, lėtinių ligų ir kt.). Dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas, be kurio apžiūros ir išvadų sveikatos pažymėjimas negali būti išrašytas.

Pažymėjimo turinys yra visiškai konfidencialus, todėl mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vadovaudamiesi asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, diagnozes į žurnalus surašo tik TLK-10 numatytais kodais ir pateikia apibendrintas rekomendacijas. Tėveliai ir vaikai gali būti ramūs, kad niekas nežinos tikslios jų diagnozės, bet tuo pačiu bus užtikrinama, kad ugdymo proceso metu mokinio sveikatai nebus pakenkta. Žinoma, tėvams pageidaujant ar leidus, pedagogams gali būti suteikta išsami informacija apie vaiko sveikatos problemas.

Be kita ko, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ne tik analizuoja mokinių sveikatą pagal pristatytas profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymas, bet lygiagrečiai atlieka ir kitas funkcijas, susijusias su vaikų sveikatos priežiūra: teikia pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui; teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams bei jų tėveliams; ugdo mokinių sveikatos raštingumo pagrindus; dalyvauja organizuojant mokinių maitinimo priežiūrą; teikia pasiūlymus mokyklos vadovybei dėl reikalingų priemonių, siekiant užtikrinti traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje; taip pat prisideda komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes; padeda organizuoti mokinių imunoprofilaktiką bei nuolatos dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ar socialines problemas ir kt.

Tėvelius, norinčius daugiau sužinoti apie vaiko sveikatos priežiūrą mokykloje, apie tai, kaip šeimoje galima puoselėti ir stiprinti vaiko sveikatą, maloniai kviečiame kreiptis į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą mokykloje. Visiškai sveikas veikas darosi išimtis – tad Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistai stengiasi, kad tokių išimčių būtų kuo daugiau.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: