(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

2010 m. sausio 1 d. veiklą pradėjusi Lietuvos elektros birža užbaigė septintąjį savo veiklos mėnesį. Registruotų biržos dalyvių skaičius liepą išliko nepakitęs – 24 dalyviai. Aktyviai prekiaujančių skaičius liepą siekė 17-a.

Prekybos apyvarta

Liepą biržoje parduota 644.560,0 MWh elektros energijos, kas vertine išraiška sudarė 111 224 913,20 litų. Įvertinus prekybos dienų skaičių, vidutiniškai per dieną buvo suprekiaujama 20 792,26 MWh, o vidutinė suprekiautos elektros energijos dienos piniginė apyvarta buvo 3 587 900,43 litų.

Pasiekta mėnesio vidutinė dienos apyvarta kiekine išraiška, lyginant su birželio mėnesiu, išliko beveik nepakitusi ir buvo mažesnė tik 0,5 procento. Lyginant su pirmojo pusmečio vidutiniu per dieną suprekiautu kiekiu, liepą vidutinė suprekiauta kiekinė dienos apyvarta buvo 8,4 procentais didesnė. Per visą liepos mėnesį net 18 dienų biržos kiekinė apyvarta buvo didesnė nei 20 000 MWh.

Liepa buvo rekordinis mėnuo ne tik parduotu elektros energijos kiekiu, bet ir biržos mėnesio apyvarta pinigine išraiška. Liepos mėnesio piniginė apyvarta viršijo birželio mėnesio, kuri buvo didžiausia piniginė apyvarta per visą biržos veiklos pirmąjį pusmetį. Tokią apyvartą lėmė išliekantys ženklūs suprekiautos elektros energijos kiekiai bei lyginant su birželiu nemažėjanti elektros kaina biržoje o taip pat didesnis (lyginant su birželiu) prekiaujamų dienų skaičius.

Susiformavusios kainos
Liepos mėnesį vidutinė elektros energijos kaina biržoje buvo didesnė nei bet kurį ankstesnį mėnesį nuo biržos veiklos pradžios. Vidutinė kaina liepą buvo 171,68 LTL/MWh – 16,68 LTL didesnė, nei valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta 155 LTL/MWh riba remtinai elektros energijos gamybai.

Liepos mėnesį vidutinė elektros energijos megavatvalandės kaina, lyginant su birželio, buvo didesnė 19,31 LTL, 22,29 LTL – lyginant su gegužės, 42,76 LTL – su balandžio, 44,15 LTL – su kovo, 16,11 LTL – su vasario ir 29,91 LTL – su sausio mėnesio vidutine MWh kaina.

2010 m. sausio – liepos laikotarpio vidutinė aritmetinė elektros energijos kaina buvo 146,68 LTL/MWh. Liepos mėnesį vidutinės paros kainos svyravimai nebuvo tokie ženklūs, lyginant su birželio mėnesiu: vidutinės paros kainos svyravo nuo 150,48 LTL/MWh iki 193,08 LTL/MWh.

Palyginti aukštų kainų formavimuisi įtaką darę veiksniai:

Dar neprasidėjęs šildymo sezonas lemia, kad šiluminės elektrinės beveik negamina elektros energijos ir todėl neteikia pardavimų pasiūlymų;

Įprastai vasarą vyksta elektros perdavimo linijų planiniai remontai, kas sumažina santykinai pigesnę elektros energijos pasiūlą iš gretimų energetikos sistemų.

Biržos prekybos struktūra

Liepos mėnesį Lietuvoje suvartotos elektros energijos dalis, nupirkta biržoje, išlaikė pasiektas aukštumas ir sudarė 80 procentų. Palyginimui, pirmą pusmetį per biržą buvo patenkinta 62 procentai Lietuvos poreikio. Vietinės produkcijos dalis biržoje, palyginus su birželio mėnesiu, išaugo ir pasiekė 19 procentų, tačiau, lyginant su pirmuoju pusmečiu, buvo 2 procentais mažesnė.

Liepos mėnesį 5 procentai elektros energijos, perkamos biržoje, buvo eksportuojama į gretimas energetikos sistemas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: