(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Gegužės (18-20 d.) LR Ūkio ministerijoje vykusioje Baltijos regiono šalių konferencijoje „Darnios gamybos inovacijos mažų ir vidutinių įmonių plėtrai” projekto (SPIN) vadovas Carsten Bayer iš Vokietijos dalyviams pristatė Baltijos jūros apdovanojimą (The Baltic Sea Award 2010), kuris buvo įteiktas Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) direktoriui profesoriui Jurgiui Kazimierui Staniškiui.

Šis apdovanojimas – diplomas, prizas ir piniginė premija – kasmet skiriamas asmeniui arba organizacijai už praktiškai įdiegtus mokslinių tyrimų rezultatus, techninius sprendimus ar kitą veiklą, turinčią ypatingą reikšmę Baltijos jūrai ir jos regiono darniai plėtrai. Apdovanojimui gali būti nominuojami asmenys ir organizacijos iš devynių Baltijos jūros baseino šalių: Danijos, Švedijos, Suomijos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos. Profesorių J. Staniškį šiam apdovanojimui nominavo Lundo universiteto Tarptautinis pramoninės aplinkos ekonomikos institutas (Švedija), teigiamais atsiliepimais nominaciją palaikė Danijos technikos universiteto Vandens problemų institutas, Tamperės technologijos universitetas (Suomija), Norvegijos mokslo ir technologijos universitetas (Norvegija), Delavero universiteto Jūrinių mokslų ir politikos institutas (JAV), Jungtinių Amerikos Valstijų Aplinkos apsaugos agentūros Nacionalinė rizikos valdymo tyrimų laboratorija, Lietuvos Respublikos ūkio ir aplinkos ministerijos.

Dėl labai didelės konkurencijos ir stiprių kandidatų paprastai jį gauna 2-5 asmenys ar organizacijos. Šiais metais kartu su prof. J. Staniškiu apdovanotas ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko skyriaus Suomijoje direktorius prof. Jaakoo Henttonen. Per 20 metų šį apdovanojimą pelnė 12 organizacijų ir 51 asmuo, tarp jų – 25 mokslininkai. Nė vienas mokslininkas lietuvis iki šiol nėra gavęs šio apdovanojimo (Švedija – 10, Suomija – 4, Rusija – 3, Vokietija – 2, Lenkija – 2, Estija – 2, Latvija – 1, Danija – 1).

Apdovanojimų įteikimo ceremonija ir šventė įvyko gegužės 7-8 dienomis Alandų salyno administraciniame centre Mariehamne. Įteikmo metu Švedijos Aplinkos ministro Andreas Carlgren žodžiais „istoriškai Baltijos jūros regiono pramonės įmonės prisidėjo prie šiandieninių Baltijos jūros problemų. Metams bėgant įvyko svarbių teigiamų pokyčių, ir aš džiaugiuosi girdėdamas, kad jie vis dar vyksta, pvz. Lietuvoje. Prof. Jurgis Staniškis nepaprastai daug prisidėjo prie šios srities plėtros savo atsidavimu tyrimams ir mokslui. Jo panaudotas mokslo ir vadybos derinys šiai problemai spręsti buvo labai svarbus, todėl siunčiu jam nuoširdžiausius sveikinimus gavus apdovanojimą.

Anot Profesoriaus Jurgio Kazimiero Staniškio, šis apdovanojimas įrodo, kad 15 metų sistemingas darbas Lietuvoje atnešė realią naudą ir verslo įmonėms, kurios įdiegė inovacijas, ir mokslininkams, kurie tas inovacijas kūrė. O ypač svarbu, kad pavyko sumažinti viso Nemuno baseino, o tuo pačiu ir Baltijos jūros taršą.

Profesorius vykusioje konferencijoje „Darniosios inovacijos mažų ir vidutinių įmonių plėtrai SPIN” taip pat pristatė ir naują kartu su KTU docente Ž. Stasiškiene, docente I. Kliopova ir daktaru V. Varžinskiu išleistą knygą „Darniosios inovacijos Lietuvos pramonėje: kūrimas ir diegimas.

Prof. J. K. Staniškis yra trijų nacionalinių premijų (1979 m. – respublikinės, 1988 m. – valstybinės ir 2004 m. – Lietuvos mokslo) laureatas. Jis aktyviai dalyvavo rengiant Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją. KTU APINI direktorius yra per pusantro šimto išradimų ir 360 mokslinių straipsnių bei keturių vadovėlių autorius. Mokslininkas kartu su bendraautoriais išleido 8 monografijas (viena jų – „Švaresnės gamybos koncepcija ir jos diegimas” – išversta į anglų, prancūzų, ispanų ir vietnamiečių kalbas, o monografiją „Švaresnės technologijos: aplinkosaugos vadybos apskaita, investicijų vertinimas ir finansavimas” išleido JAV Niujorko „Nova Science Publisher, Inc.” leidykla). Indijos leidykla Daya Publishing House išleido profesoriaus knygą „Švaresnė gamyba ir energijos taupymas darniam vystymuisi”.

KTU profesorius už darbų ciklą „Švaresnės gamybos technologinių inovacijų kūrimas ir diegimas Lietuvos pramonėje” prieš penketą metų apdovanotas ir LR Prezidento V. Adamkaus aplinkosaugos premija.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: