(c) Lietuvos Jaunųjų Socialliberalų Sąjungos archyvo nuotr.

Lietuvos Jaunųjų Socialliberalų Sąjunga (LJSS) – aktyvi jaunimo organizacija, vienijanti pažangių socialinio liberalizmo idėjų jaunimą, skatinanti jaunimo savivoką, pilietinę ir politinę kultūrą ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. LJSS turi nusistačiusi vertybes, kuriomis vadovaujasi: pilietiškumas – savęs kaip visuomenės dalies suvokimas; vieningumas – organizacijos nariai išpažįsta bendras vertybes ir vieningai siekti bendrų tikslų; veržlumas – organizacija ryžtingai reaguoja į jaunimo gerovei įtaką darančius procesus ir veiksnius; skaidrumas – aiškūs organizacijoje vykstantys procesai; atvirumas – organizacija atvira nariams ir visuomenei, visada pasiruošusi priimti pasiūlymus, kritiką, pagalbą. Pagrindinis šios organizacijos tikslas – parengti jaunimą kompetentingai dalyvauti demokratijos reformose ir plėtroje valstybiniame bei visuomeniniame sektoriuose, ugdyti jaunimo pilietiškumą ir aktyvumą valstybės gyvenime.

LJSS Kauno skyrius, kaip ir Lietuvos LJSS, šiemet atšventė savo veiklos 10-metį. Šiuo metu Kauno skyriuje yra 29 nariai. Narius Kauno mieste vienija aktualių jaunimo problemų sprendimo būdai. Kadangi narių amžius nuo 16m. iki 29m. – visi turi savo patirtį mokslo, darbo bei pomėgių srityse, todėl veikla vykdoma produktyviai ir energingai.

Kauno mieste 2010 m. LJSS įgyvendino projektą „Gyvoji Jaunimo Konstitucija“. Sukurta didžiulė knyga, kuri keliauja per Lietuvos miestus ir miestelius. Jauni žmonės gali joje išreikšti savo nuomonę apie jaunimui reikalingas teises. Pasibaigus akcijai, Konstitucija bus įteikta LR Prezidentei. Kauno Skyrius birželio mėnesį Kauno miesto sode suorganizavo koncertą ir kvietė jaunimą pasirašyti knygoje, o organizacijos nariai priminė, kokios yra jaunų žmonių pareigos.

Taip pat šiais metais kartu su VšĮ „Geros Valios Srautas“ buvo surengta akcija nepasiturintiems žmonėms, kurios metu žmonės buvo kviečiami į LJSS Kauno skyriaus būstinę ir jiems buvo dalinama šilti rūbai, avalynė vaikams ir suaugusiems. Per Vėlines kartu su Naujosios Sąjungos Kauno skyriumi LJSS nariai vyko į Romainių kapines tvarkyti apleistų ir niekieno neprižiūrimų kapų. 2010 m. lapkričio 8 d., kuomet buvo minima Pasaulinė sveikos mitybos diena organizacija įgyvendino akciją „Sveikame kūne – sveika siela“. Jos metu Kauno senamiestyje išdalinta 150 gražiai įpakuotų obuolių.“, Taip pat gruodžio mėn. 6 d. LJSS Kauno skyrius pradėjo vykdyti paskaitų ciklą mokyklose. Paskaitų metu mokiniams pasakojama apie rūkymo ir alkoholio žalą jaunam organizmui. Artimiausiu metu organizacija ruošiasi vykdyti ir daugiau projektų bei tęsti jau pradėtus gerus darbus. LJSS Kauno skyrius ruošiasi kurti trumpametražį filmą, skirtą akcijos „Nebijok ištaisyti savo klAIDoS“ bei imtis kitų visuomenei naudingų iniciatyvų.

Kadangi ši jaunimo organizacija vienija aktyvius ir veiklius žmones, todėl LJSS Kauno skyrius nuolat laukia ir tikisi naujų narių, kuriems užtenka labai didelio noro veikti. Organizacijoje laukiami 14-29 metų jauni žmonės. Čia jaunimui suteikiama galimybė išreikšti savo poreikius, tobulėti, nes nuolat yra organizuojami mokymai ir seminarai su užsienio lektoriais apie jaunimo problemas, perspektyvas ir kt.

VIZITINĖ KORTELĖ:

  • Interneto svetainė: http://www.ljss.lt/
  • Kauno skyriaus pirmininkė: Laura Garšvaitė
  • Kontaktai: laura.garsvaite@gmail.com
  • Būstinės adresas: Rotušės g. 29
Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: