Lietuvos kariuomenės vadas sėkmingai praėjo karo medikų patikrinimą (c) KaunoZinios.lt archyvo nuotr.

Rugsėjo 14 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius lankėsi Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje (KMT) Kaune, kur susipažino su šio kariuomenės padalinio veikla ir pagal nustatytą tvarką atliko savo sveikatos patikrinimą.

Sveikatos patikrinimo metu kariuomenės vadas apsilankė pas vidaus ligų gydytoją, chirurgą, neurologą, psichiatrą, oftalmologą, otorinolaringologą, dermatovenerologą, odontologą, atliko psichologinius testus. Taip pat jam buvo atlikti klinikiniai tyrimai, kurie atliekami visiems profesinės karo tarnybos kariams.

„Nors ir žinau, kad mano sveikata yra gera, nes nuodugniai pasitikrinau dar tarnaudamas NATO vadavietėje JAV, tačiau esu Lietuvos karys ir privalau laikytis Lietuvos kariuomenėje nustatytos tvarkos. To paties reikalausiu ir iš kitų karių ne savo, o jų labui,“ – sakė gen. mjr. A. Pocius.

Atlikus karinę medicinos ekspertizę, medikai padarė išvadą, kad gen. mjr. A. Pociaus sveikatos būklė yra gera ir jis yra sveikas.

Pagal nustatytą tvarką krašto apsaugos sistemoje, ir nepriklausomai nuo amžiaus grupės, kariams privaloma karinė medicinos ekspertizė atliekama kas ketveri metai. Be to, kasmet papildomai atliekama ir tęstinė karių sveikatos priežiūra, kurios atlikti kariai vyksta į pirminės karių sveikatos priežiūros centrus ir jų filialus įvairiuose šalies miestuose.
Vizito KMT metu vadas gen. mjr. A. Pocius taip pat susipažino tarnybos istorija, struktūra, galimybėmis, planais, iššūkiais, su kuriais karo medikams tenka susidurti tarnaujant Lietuvoje ir tarptautinėse operacijose.

Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba yra vienas iš Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos padalinių, organizuojantis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą krašto apsaugos sistemoje bei Lietuvos kariuomenės vienetų medicinos paramą.

Pagrindinis sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir medicininės paramos tikslas – apsaugoti karius nuo ligų, traumų ir kiek galima daugiau ligonių, sužeistųjų grąžinti į rikiuotę.

Pagrindiniai Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos uždaviniai: užtikrinti medicinos paramą Lietuvos kariuomenės vienetams, krašto apsaugos sistemos institucijoms ir jų padaliniams, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti teikiant medicinos paramą valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremalių situacijų atvejais, užtikrinti Lietuvos kariuomenės karinių vienetų ir karių aprūpinimą medicinos priemonėmis, kt.

Dr. Jono Basanavičius karo medicinos tarnybą sudaro antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis Karo medicinos centras Kaune, Karių reabilitacijos centras Druskininkuose, šeši pirminės karių sveikatos priežiūros centrai ir jų filialai Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Pabradėje, Panevėžyje, Radviliškyje, Rukloje, Šiauliuose, Tauragėje, Vilniuje, o taip pat medicininės paramos vienetai, atsakingi už medicinos paramą sausumos, karinių oro, jūrų pajėgų padaliniams.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: