(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) iniciatyva, pirmą kartą mūsų šalyje buvo atliktas Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų mobilumo (MTM) kokybinis tyrimas. Juo buvo siekiama išsiaiškinti situaciją apie mokslininkus, dalyvaujančius Europos mokslinių tyrimų erdvėje (EMTE), bet tuo pat metu liekančius dirbti ir Lietuvos mokslo institucijose, taip pat – užsieniečių mokslininkų galimybes atvykti į Lietuvą bei Lietuvos mokslininkų mobilumo centro (LMC) žinomumą. Tyrimo rezultatai parodė, kad mūsų mokslininkai neturi pakankamai vadybos žinių, nemoka kalbų, ir nelabai žino jiems galintį pagelbėti LMC – visa tai jiems trukdo laisvai veikti EMTE.

„Mūsų mokslinė veikla užsienyje vis dar vyksta pačių mokslininkų iniciatyva, – sako jungtinės mokslininkų grupės, atlikusios tyrimą, vadovas, Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros prof. dr. Vylius Leonavičius. – Mokslininkams ir tyrėjams trūksta bendros informacijos – beveik 80 proc. apklaustųjų teigia, kad nepakanka informacijos net apie tarptautines mokslinių tyrimų tinklaveikas, taip pat jiems neaiškus galimybių plėtoti savo veiklą užsienyje finansavimas“. Pasak prof. dr. V. Leonavičiaus, šiuo metu vis daugiau Lietuvos mokslininkų nori išvykti į užsienį, jei jų vizitas susijęs su mokslo tiriamuoju darbu arba kvalifikacijos kėlimu – iki 60 proc. buvo išvykę į užsienį trumpalaikėms išvykoms (3 mėn. ir mažiau). Daugiau nei 25 proc. respondentų, kaip esminį mobilumo kliuvinį, nurodė kalbos barjerą.

Taip pat tyrimas atskleidė, jog neturėdami pakankamos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose bei vadybinės patirties, mūsų mokslininkai negali dalyvauti tokiuose projektuose kaip lygiaverčiai partneriai su kitų šalių mokslininkais. Mažai į Lietuvą atvyksta ir mokslininkų užsieniečių, nes mūsų mokslo ir mokslinių tyrimų institucijos nepasirengusios jų priimti, nesutvarkyta teisinė ir socialinė bazė aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš ne ES šalių. Prof. dr. V. Leonavičius įsitikinęs, jog Lietuvai reikėtų racionaliau svarstyti MTM klausimą, kad mūsų mokslininkai neliktų ES šalių užribyje.

Lietuvos mokslininkų mobilumo centro vyriausiojo specialisto Andriaus Kavecko teigimu, mokslininkai ir tyrėjai, besidomintys mokslinio darbo užsienyje galimybėmis, gali registruotis Europos mokslininkų mobilumo centrų (EURAXESS) tinklapyje, talpinti savo gyvenimo aprašymus, kurie bus matomi čia užsiregistravusioms mokslininkus įdarbinančioms organizacijoms, ir tikėtis pasiūlymų. Apsilankę Lietuvos mokslininkų mobilumo centro tinklapyje www.euraxess.lt, mokslininkai iš karto gali pasirinkti pageidaujamą mokslo sritį ir matyti konkrečias darbo joje galimybes. Jei EURAXESS tinklapyje registruojasi mokslo institucija, ji gali ieškoti partnerių visame tinkle. „Mūsų centras nemokamai teikia tiek norintiems išvykti, tiek atvykstantiems į Lietuvą mokslininkams visą reikalingą informaciją, tokią kaip vizų išdavimas, įdarbinimo procedūros, mokesčiai, kad mokslininkai galėtų kuo greičiau susiderinti būsimą išvyką su savo darboviete, šeima ir su priimančia užsienyje organizacija, – pabrėžia LMC atstovas. – Mūsų centro paskirtis taip pat yra organizuoti mokslininkams informacinius seminarus apie jų darbo užsienyje finansavimo galimybes, mokymus užsieniečius įdarbinančių organizacijų atstovams, taip pat rengiame tarptautines konferencijas mokslininkams aktualiomis temomis“.

MTM kokybinis tyrimas buvo atliekamas 2009-2010 m. Tyrime dalyvavo apie 2000 respondentų.

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras savo veiklą pradėjo 2005 m. LMC teikia nemokamą praktinę informaciją mobiliems (atvykstantiems dirbti į Lietuvą ir išvažiuojantiems dirbti į užsienio šalis) mokslininkams ir tyrėjams. LMC priklauso Europos mokslininkų mobilumo centro EURAXESS tinklui, vienijančiam daugiau nei 200 MTM centrų visoje Europoje. EURAXESS tinklas suteikia galimybę mokslo ir studijų institucijoms bei kompanijoms, įdarbinančioms mokslininkus ir tyrėjus, EURAXESS interneto tinklapyje nemokamai talpinti informaciją apie laisvas darbo vietas, o mokslininkams ir tyrėjams – susirasti darbą bet kurioje Europos valstybės mokslo ar studijų institucijoje ir mokslinius tyrimus atliekančioje organizacijoje.

Lietuvos mokslininkų mobilumo centro informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: