(c) wikimedia commons archyvo nuotr.

Pagal maudyklų stebėjimų rezultatus nustatyta, kad liepos mėnesį, lyginant su birželio mėnesiu, dvigubai daugiau tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” reikalavimų.

“Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą “Maudyklų vandens kokybės 2009-2011 metų programą”, buvo stebėta 91,4 proc. šios programos priede pateiktų maudyklų. Liepos mėnesį higienos normos reikalavimų neatitiko 10 proc. šių maudyklų. Dažniausiai tarša buvo nustatoma upėse ir tvenkiniuose, o švariausi maudyklų vandenys buvo pajūryje, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės ir Telšių apskrityse esančiose maudyklose.”, – tyrimų rezultatus komentavo Higienos instituto Aplinkos poveikio sveikatai tyrimų skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražvydė Norkienė.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles, jų privalomos vertės atitinkamai yra 100 ir 1000 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės” maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, vanduo turi būti tiriamas reguliariai, kas dvi savaites. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą ir sekantis mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

“Įvertinę liepos mėnesio maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, kuriuos Higienos institutui pateikė laboratorijos, norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė neatitiko higienos normos reikalavimų: liepos 1 d. Minijos upėje ties Gargždais, nes buvo nustatytas 1,3 karto didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens, liepos 7 d. Kaišiadorių raj. Ščebnicos ežere viršijo 1,6 karto, Kražių seniūnijoje karklėnų ežere – 1 karto, Šiaulių mieste Rėkyvos ežere – 1,1 karto, Švenčionių raj. Žeimenoje ties Pabrade – 1,6 karto, liepos 9 d. Pakruojo raj. Žeimelio tvenkinyje – 1,4 karto, Petrašiūnų karjere – 1,2 karto, liepos 10 d. Raseinių raj. Dubysos upėje Dainų slėnyje ties Ariogala – 1, 7 karto, liepos 15 d. Vilniuje Neryje Valakupių I paplūdimyje – 1,5 karto, Minijoje ties Priekule – 2,5 karto, liepos 21 d. Visagino ežere – 1,3 karto, liepos 22 d. Lazdijų raj. Metelio ežere – 1,1 karto, liepos 23 d. Minijoje ties Priekule – 2 kartus, liepos 26 d. Kelmės raj. Gauštvinio ežere – 1,7 karto, Kauno mieste Lampėdžių karjere – 1,3 karto, Nemune ties Panemunės senuoju paplūdimiu – 1,4 karto ir žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius – 1,1 karto.”, – kalbėjo G. Norkienė.

Paėmus mėginius pakartotiniams tyrimams, maudyklų vandens kokybė jau atitiko higienos normos reikalavimus: liepos 10 d. Rėkyvos ežere, liepos 13 d. – Ščebnicos ežere, liepos 14 d. – Pertašiūnų karjere, Žeimelio tvenkinyje, liepos 15 d. – Minijoje ties Gargždais, Karklėnų ežere, liepos 22 d. – Dubysos upėje Dainų slėnyje, liepos 23 d. – Vilniuje Valakupių I paplūdimyje.

Taip pat buvo nustatytas didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens poilsio zonose Kauno raj. Dubysos upėje ties Partikių kaimu (liepos 9d.), Raseinių raj. Dubysos upėje ties Daugokų km. (liepos 10, 14, 22 d.) Šakių raj. Lukšių miestelyje esančiame tvenkinyje (liepos 7, 13 d.), Šiaulių mieste Talšos ežere prie Salduvės parko (liepos 7, 10 d.), Ventos upėje Kuršėnų miestelio ribose (liepos 9, 23 d.), Babrungo upėje Plungėje (liepos 12 d.), Kaušėnų km. prie kolektyvinių sodų (liepos 12 d.), Kretingos raj. Salantos upės užtvankoje (liepos 19d.), Šiaulių raj. Šilų ir Raudėnų tvenkiniuose (liepos 23 d.), Nemune prie Jurbarko (liepos 14 d.), Vilniaus raj. Ilgučių ežere (liepos 15, 19 d.), Vilnojos ežere (liepos 26 d.).

Kaip ir birželio mėnesį, vandens kokybė liepą nebuvo tirta šiose maudyklose: Alytaus apskrities Druskininkų mieste Avirio ežere, Eglės sanatorijos, Kauno apskrities Prienų raj. Jiezno, Guosto ežeruose, Klaipėdos apskrities Palangos mieste Palangos karjere, Šilalės raj. Jūros upėje ties Didkiemiu, Balsių, Nevočių tvenkiniuose. Dėl vandens telkinių būklės gerinimo darbų vandens kokybė taip pat nebuvo tiriama Druskininkų mieste Vijūnėlės tvenkinyje, Šiaulių apskrities Kelmės raj. Kražantės užtvankoje ir Pakruojo raj. Laičių (Paežerių) tvenkinyje.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: