(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės taryba nustatė didžiausią leistiną darbuotojų skaičių. Etatai šiemet Savivaldybėje mažinami jau antrąjį kartą. Nuo šios vasaros leistinas pareigybių skaičius buvo sumažintas nuo 927 iki 887, o dabar pritarta, jog darbuotojų skaičius būtų sumažintas iki 780.

Savivaldybės administracija, ieškodama būdų, kaip būtų galima geriau panaudoti Savivaldybės lėšas ir sumažinti išlaidas, antrą kartą sumažino darbuotojų etatų skaičių. Sumažinus leistiną pareigybių skaičių iki 780, sumažės išlaidos Savivaldybės administracijai išlaikyti, o sujungus kai kuriuos Savivaldybės administracijos padalinius, pagerės gyventojų aptarnavimas, išaugs darbo efektyvumas, bus kokybiškiau atliekamos savivaldybės funkcijos.

Kauno miesto savivaldybės taryba buvo pavedusi Savivaldybės kontrolieriui pateikti rekomendacijas, kaip būtų galima sumažinti etatų skaičių. Kontrolierius siūlė Savivaldybės valdymo aparatą mažinti iki 750 valdininkų. Administracija pasiūlė švelnesnį sprendimą ir didžiausią leistiną pareigybių skaičių pasiūlė 780.

Tarybos nariai pritarė, jog administracijos aparatas yra per daug išpūstas, o siekiant taupyti, būtina imtis priemonių, kad būtų sumažintos išlaidos. Praėjusios Savivaldybės tarybos kadencijos metu didžiausias leistinas pareigybių skaičius buvo didinamas: 2004 metais dirbo – 883, 2005 m. kovą – 887, 2005 m. gruodį – jau 927 darbuotojų.

Daug diskusijų Tarybos metu sukėlė Administracijos struktūros pakeitimai. Tarybos nariai teiravosi, kodėl vieni skyriai yra naikinami, kiti sujungiami, nors darbuotojų skaičius juose išlieka toks pats. Taip pat kilo klausimų dėl valytojų atleidimo ir siekio šias paslaugas pirkti iš kitų įmonių.

„Kauno miesto savivaldybė yra turbūt vienintelė Lietuvoje, kur valytojos yra etatiniai darbuotojai. Kitur šios paslaugos yra perkamos arba jas atlieka įsteigta įmonė. Mes gavome iš „Kauno švaros” pasiūlymą šias paslaugas atlikti už 0,5 mln. litų per metus. O šiuo metu tam per metus išleidžiame 750 tūkst. litų”, – kalbėjo Administracijos direktorius Vygantas Gudėnas.

Tarybos nariai siūlė įvairiausių variantų, kokiu principu turėtų būti vykdoma administracijos struktūros reorganizacija: naikinti departamentų sistemą, sujungti kai kuriuos skyrius, naikinti seniūnijas. Svarbiausias dalykas, kurį akcentavo taryba – kokį ekonominį efektą duos struktūros pakeitimai ir etatų mažinimas.

„Jeigu mes pasitikime Administracijos direktoriumi, turime jam leisti dirbti su tokia struktūra, kuri, jo manymu, gali efektyviausiai aptarnauti miestiečių poreikius”, – sakė Tarybos narė Edita Gudišauskienė. Jos nuomonę palaikė ir kiti Tėvynės sąjungos ir Krikščionių demokratų frakcijos nariai.

„Tikiu, jog šis reorganizacijos etapas yra negalutinis, tačiau reikėtų palinkėti direktoriui sėkmės dirbant su administracija”, – teigė Jonas Koryzna.

Taryba pritarė sumažinti valdymo aparatą 107 etatais: Bendrajame skyriuje – 47 etatais (valytojos, iš jų 20 pensinio amžiaus, vairuotojai), Aplinkos apsaugos skyriuje – 2, Savivaldybės gydytojo tarnyboje – 2, Miesto tvarkymo skyriuje – 7, Civilinės saugos tarnyboje – 4, Licencijų ir paslaugų skyriuje – 2, Civilinės metrikacijos biure – 3, Švietimo departamente – 26, Miesto įvaizdžio ir turizmo skyrius – 1, Turto departamente – 10, Teisės skyriuje – 1, Finansų skyriuje – 1, Viešosios vadybos ir strategijos skyrius – 1 etatu.

Personalo skyriaus vedėja Genutė Stanienė sakė, kad iš 107 atleidžiamų darbuotojų 28 yra pensinio amžiaus.
„Stengsimės daliai atleistų darbuotojų pasiūlyti darbo vietas, kurios taps laisvos, atleidus pensinio amžiaus žmones, tačiau bendras darbuotojų skaičius negalės viršyti 780. Bet kokiu atveju visiems bus išmokėtos išeitinės kompensacijos pagal darbo stažą. Tai sudėtingas darbas, kurį stengsimės atlikti jautriai ir atsakingai”, – sakė G.Stanienė.

Tarybai pritarus, nuo kitų metų kovo 1 dienos pasikeis ir Kauno miesto savivaldybės administracijos valdymo struktūra. Bus panaikinti Viešosios vadybos ir strategijos skyrius, Personalo skyrius, Savivaldybės gydytojo tarnyba, Švietimo ir kultūros įstaigų apskaitos skyrius, Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio skyrius, Nuosavybės teisių atkūrimo skyrius.

Bus įsteigti nauji skyriai. Tai – Viešosios vadybos ir personalo skyrius. Jo pagrindiniai tikslai būtų vykdyti visą savivaldybės administracijos personalo valdymo politiką, tvirtinti skyrių nuostatus ir pareigybių aprašymus, supaprastinti darbo procesus savivaldybėje, įgyvendinti viešosios vadybos principus.

Iš dabar esančių Švietimo ir kultūros įstaigų apskaitos skyriaus ir Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio skyriaus bus suformuotas Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius.

Taip pat bus įsteigtas naujas Europos Sąjungos paramos ir strategijos skyrius. Šis skyrius bus suformuotas dabar esančio Viešosios vadybos ir strategijos skyriaus pagrindu. Jo pagrindinis tikslas bus Kauno miesto savivaldybės administracijos strateginio planavimo procesų organizavimas ir projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, koordinavimas.

Keletas padalinių pakeis savo pavadinimus. Statybos leidimų ir infrastruktūros skyrius vadinsis Statybos leidimų skyriumi, o Dokumentų skyrius – Dokumentų valdymo skyriumi.

Su šiuo sprendimo projektu buvo supažindintos visos Kauno miesto savivaldybės administracijoje veikiančios profesinės sąjungos. Pastabų ar pasiūlymų nebuvo gauta.

Vilija Žukaitytė

Reklama: Naikinimas

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: