(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Vakar Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo, AB „Kauno energija” ir UAB „COWI Lietuva” pasirašė ketinimų protokolą dėl galimų šildymo, vėsinimo ir elektros energijos tiekimo bei infrastruktūros plėtros projektų vystymo Kauno LEZ teritorijoje ir Kaune.

Protokolas buvo pasirašytas atsižvelgiant į numatytą Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) plėtrą, numatytos vykdyti veiklos apimtį ir dėl to ateityje padidėsiantį energijos (šildymo, vėsinimo ir elektros energijos) gamybos ir tiekimo poreikį. Taip pat, svarstant bei vystant šilumos generavimo objektų statybos projektus, ketinama atsižvelgti į Kauno šilumos vartotojų interesus, siekiant sumažinti šilumos kainas ir lokalią taršą mieste. Sudarant protokolą, atsižvelgta ir į Europos Sąjungos bei Lietuvos energetikos sektoriaus tendencijas bei reikalavimus didinti atsinaujinančių energijos šaltinių dalį galutiniame energijos suvartojime, kaip numatyta direktyvoje 2009/28/EB, Nacionalinėje energetikos strategijoje bei Nacionaliniame atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2010-2020 metų veiksmų plane.

Ketinimų protokolu susitarta išanalizuoti galimybes Kauno LEZ esantiems klientams bei Kauno vartotojams tiekti minėtų rūšių energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kolektyviai siekti gauti finansinę paramą projekto įgyvendinimui, pritraukiant AB „Kauno energija” ir ES lėšas bei Lietuvos biudžeto subsidijas atsinaujinančios energijos sektoriaus finansavimui, parengti koncepcinį energijos tiekimo ir projekto finansavimo sprendimą bei įgyvendinti projektą, jei bus surasta priimtina techninė ir finansinė koncepcija.

Vienas iš projekto tikslų yra įvertinti galimybes pasiūlyti galimiems investuotojams į laisvą ekonominę zoną “žalios” zonos koncepciją. Taip investuoti šioje vietoje būtų pritraukiamos įmonės, kurioms labai svarbu pateikti save, kaip mažai CO2 savo veikloje generuojančias, aplinkai draugiškas kompanijas, naudojančias energiją, pagamintą neišmetant į atmosferą CO2 dujų. Tokių įmonių Europos Sąjungoje pastaraisisia metais sparčiai daugėja. Be to būtų išnagrinėta ir galimybę “žalią” energiją, pagamintą laisvoje ekonominėje zonoje tiekti ir Kauno miesto gyventojams.

Ketinimų protokolo dalyviai susitarė išlaidas, kurios bus patirtos rengiant ekonominio pagrįstumo studiją, pasidalinti po lygiai.

Pasirašymo ceremonijoje dalyvavęs Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB valdybos pirmininkas Freddy Opsomer paminėjo, kad kuriant energetikos projektus, labai svarbu neapsiriboti tik viena kuro ar energijos rūšimi. Svarbu žvelgti plačiau, siekiant sukurti modernias energijos gamybos ir tiekimo sistemas, kuriose būtų naudojamos įvairios kuro rūšys, diegiamos pačios naujausios ir moderniausios technologijos.

Kauno miesto tarybos narys, AB „Kauno energija” Stebėtojų tarybos pirmininkas Jonas Koryzna pažymėjo, kad šis ketinimų protokolas – reikšmingas žingsnis siekiant sumažinti šilumos kainą gyventojams. Biokuro bei kito alternatyvaus kuro naudojimas šilumai gaminti, o taip pat, naujo konkurencingo šilumos gamintojo atsiradimas sustiprintų konkurenciją šilumos gamybos rinkoje ir, tuo pačiu, sukurtų prielaidas šilumos kainai mažėti, taip pat ir energetinei priklausomybei nuo vieno kuro tiekėjo mažinti.

Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB Generalinis direktorius Vytas Petružis paminėjo, kad jo vadovaujama įmonė deda aktyvias pastangas, kad plėtojamoje ekonominėje zonoje kurtusi vidutinių ir aukštų technologijų įmonės, aukštą pridėtinę vertę kuriančios logistikos įmonės. Įmonės direktorius neabejoja, kad energijos poreikis, ypač pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, augs, todėl laisvosios ekonominės zonos klientai turi turėti visas galimybes naudotis stabiliu ir patikimu energijos tiekimu. Direktorius laisvajai ekonominei zonai kelią ambicingus planus tapti pirmuoju aplinką tausojančiu ir efektyviai energiją naudojančių įmonių parku ir pabrėžė, kad pasirašytas protokolas padės įgyvendinti šiuos planus.

AB „Kauno energija” Generalinis direktorius Rimantas Bakas sakė, kad įmonė turi sukauptą didelę energetikos projektų vystymo patirtį ir tikslą plėsti savo teikiamų paslaugų apimtį. Todėl, atsižvelgiant į Kauno LEZ koncepciją, siekia pasiūlyti bendrovėms, ketinančioms kurti savo verslą Kauno LEZ, įvairiapusę ir finansiškai patrauklią energijos tiekimo infrastruktūrą. Bendrovė nuolatos domisi inovatyviomis technologijomis, verslo plėtra ir veiklos efektyvinimu, todėl šis ketinimų protokolo pasirašymas atveria papildomas galimybes naujoms investicijoms, siekiant sumažinti Kauno gyventojams parduodamos šilumos sąskaitas.

UAB „COWI Lietuva” turi patirtį teikiant konsultacines paslaugas, susijusias su atsinaujinančių energijos projektų vystymu. Įmonės Aplinkosaugos ir energetikos padalinio direktorius Martynas Nagevičius sakė, kad įmonė išanalizuos visas galimybes Kauno LEZ esantiems klientams tiekti šildymą, vėsinimą ir elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, atsižvelgiant į įvairias technologines alternatyvas. Taip pat ji palygins pasirinktą koncepciją su alternatyviu sprendimu, paremtu įprastiniais būdais gaminama energija, kuris reikalautų mažiausių investicijų.

Ketinimų protokole užfiksuotus susitarimus numatoma pradėti vykdyti 2010 m. rudenį.

AB „Kauno energija” informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: