Mokė gamtos pažinimo paslapčių
(c) Kauno rajono savivaldybės archyvo nuotr.

Įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės ilgalaikės suaugusiųjų aplinkosaugos švietimo programos priemonę „Tikslinių grupių mokymų biologinės įvairovės apsaugos tematika organizavimas“, Užliedžių seniūnijos gyventojams ir Nevėžio kraštovaizdžio draustinio upės slėnio žemės sklypų savininkams 2011 m. birželio 21 d. buvo surengti mokymai.

Idėją rengti tokio pobūdžio mokymus vietoje pasiūlė Užliedžių seniūnė Jūratė Truncienė, kadangi seniūnijos herbe puikuojasi į Raudonąją knygą įrašyta saugoma griežlė (Crex crex), o draustinyje yra paukščių apsaugai įsteigta Natura 2000 teritorija. Seminarą ir mokymus organizavo konkursą laimėjusi viešoji įstaiga „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras“.

Kalbant apie saugomų teritorijų tvarkymą vis dažniau minima aktyvi gamtos apsauga ir gamtotvarka. Iš tiesų, karti ne tik Europos valstybių, bet ir mūsų šalies patirtis rodo, kad steigiant saugomas teritorijas ir remiantis draudimo principu ne visada pavyksta išsaugoti gamtos vertybes. Tam tikrais atvejais ūkinė veikla būtina, kad išliktų saugomos rūšys ir jų buveinės.

Akivaizdu, kad tinkamai suderinus saugomų teritorijų apsaugą su ekonominiais, rekreaciniais, vietos gyventojų ir žemės savininkų interesais gamtos vertybių apsauga yra kur kas efektyvesnė. Kaip darniai ūkininkauti savo sklype ir kartu išsaugoti Nevėžio slėnio gamtines vertybes, suprantamai, įtaigiai ir išsamiai aiškino Kauno marių regioninio parko biologas Giedrius Vaivilavičius.

Prieš rengiant mokymus ir siekiant sudominti Užliedžių gyventojus, šių metų birželio 10 vėlų vakarą prie Užliedžių seniūnijos rinkosi būrelis entuziastų ir kartu su seniūne ir biologu Giedriumi Vaivilavičiumi išėjo į Nevėžio draustinio pievas skaičiuoti griežlių. Griežlė – labai retai pamatomas, tačiau puikiai girdimas paukštis, todėl jas kas dveji metai biologai suskaičiuoja jų perėjimo vietose klausydamiesi ypatingo jų kreksėjimo.

Kaip saugomose teritorijose savininkams prižiūrėti mišką, taip pat ūkinės veiklos apribojimų teisinius bruožus išaiškino ir į klausimus kompetentingai atsakė Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono agentūros specialistas Vaidas Laukys.

Po teorinių mokymų seminaro dalyvius biologas Giedrius Vaivilavičius pakvietė nusileisti į Nevėžio slėnio pievas susipažinti su botaninėmis vertybėmis. Daugelis stebėjosi, kai savo akimis pamatė, kokią retų, vaistingųjų ir įvairių rūšių augalų kolekcija auga upės pakrantėje.

Kauno rajono savivaldybės informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: