(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Praėjusiais mokslo metais atliktas mokinių maitinimo organizavimo Lietuvos mokyklose patikrinimas atskleidė nemažai problemų – daugumoje mokyklų mokiniai negalėjo gauti karšto maisto, bufetuose ir maisto automatuose pasitaikydavo nepageidaujamų, sveikatai nepalankių maisto produktų. Tai galėjo turėti nepalankios įtakos mokinių sveikatai.

2009 m. rugsėjo – spalio mėn. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba pakartotinai atliko Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose mokinių maitinimo organizavimo valstybinį visuomenės sveikatos saugos patikrinimą ir įvertino, kaip pasikeitė situacija ir kaip ji atitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2005 ,,Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” reikalavimus.

Visuomenės sveikatos centrai apskrityse patikrino 1081 (78 proc.) mokyklą ir atskirose patalpose esančius jų padalinius.

Nustatyta, kad 17 mokyklų (1,5 proc.) ir dabar dar neturi sąlygų visus mokinius pamaitinti šiltu maistu. Tuo tarpu praėjusiais mokslo metais tokių mokyklų buvo dvigubai daugiau – 37 (3 proc.). Per metus beveik nepasikeitė mokyklų, į kurias mokiniams skirtas maistas yra atvežamas, skaičius. Daugiausiai tokių mokyklų yra Kauno – 47 (24 proc.), Klaipėdos – 34 (28 proc.), Marijampolės – 33 (38 proc.), Šiaulių ir Tauragės – po 24 (atitinkamai 18 ir 43 proc.), Vilniaus – 23 (16 proc.) apskrityse.

Mokyklose maitinimas šiltu maistu turi būti organizuojamas pagal valgiaraščius, patvirtintus mokyklos vadovo ir suderintus su visuomenės sveikatos centru apskrityje. Tačiau 2009 m. 81 (7 proc.) mokykloje tokių valgiaraščių nebuvo. Pažymėtina, kad valgiaraščių rengimo kokybė ir derinimas pagerėjo. Taip pat vertinant mokinių mitybą svarbu, kad tiekiamų maisto produktų asortimentas atitiktų mitybos specialistų rekomendacijas. Tiekiamų maisto produktų asortimento su visuomenės sveikatos centrais apskrityse buvo nesuderinusios 136 (12 proc.) mokyklos, tuo tarpu 2008 m. tokių buvo 458 (32 proc.). Daugiausiai asortimento nesuderinusių mokyklų yra Šiaulių ir Vilniaus apskrityse, atitinkamai 48 (37 proc.) ir 44 (30 proc.) ir tik kelios Tauragės, Marijampolės, Klaipėdos ir Telšių apskrityse.

Tiek praeitais mokslo metais, tiek šiais mokyklų bufetuose ir užkandžių bei gėrimų automatuose rasta mokinių mitybai nerekomenduojamų produktų. Šiais metais tokių mokyklų buvo 191 (17 proc.), pernai – 239 (16 proc.). Nerekomenduojami daug riebalų, cukraus ar druskos turintys produktai dažniausiai nustatyti Kauno 95 (48 proc.) ir Vilniaus apskrities 27 (19 proc.) mokyklose. Tik nedaugelyje Marijampolės, Alytaus ir Tauragės apskričių mokyklų rasta nerekomenduojamų produktai.

Lietuvoje yra 102 (9 proc.) mokyklos, kuriose veikia užkandžių ir gėrimų automatai. Mokyklų skaičius, kuriose veikia šie automatai svyruoja nuo 1 (1,4 proc.) Alytaus apskrityje iki 27 (21 proc.) Klaipėdos apskrityje.

Apibendrinat gautus rezultatus, reikia pažymėti, kad situacija, lyginant su 2008 m., pagerėjo, tačiau siekdama ir toliau gerinti mokinių mitybą Sveikatos apsaugos ministerija baigia rengti maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašą, kuriame bus nustatyti dar griežtesni reikalavimai mokykloms tiekiamam maistui, kad visai neliktų sveikatai nepalankių produktų ir gėrimų, nustatyti savikontrolės ir pažeidimų likvidavimo mechanizmai bei pateikti mitybiniu požiūriu subalansuotų valgiaraščių pavyzdžiai.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: