(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Lietuvos mokslo taryba paskelbė kvietimą aukšto lygio mokslininkams teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui pagal Visuotinės dotacijos (Global Grant) priemonę. Ši priemonė mokslininkams padės įgyvendinti ambicingiausius mokslinių tyrimų projektus – pirmą kartą Lietuvoje bus finansuojami pačių mokslininkų inicijuoti daugiamečiai tyrimai, padengiant visas jų įgyvendinimui reikalingas išlaidas.

Pagal visuotinės dotacijos priemonę vienam dvejų–ketverių metų trukmės mokslinių tyrimų projektui, kurį įgyvendina atskiras mokslininkas arba mokslininkų grupė, bus skiriama nuo 200 tūkst. iki 1,6 mln. litų. Bendra Visuotinės dotacijos suma yra 120 234 tūkst. litų. Pirmuoju kvietimu numatyta paskirstyti 40 mln. litų. Tikimasi, jog už šias lėšas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose bus įdarbinta apie 400 mokslininkų, kurie įgyvendins apie 200 aukšto lygio mokslininkų inicijuotų projektų.

„Lietuvos mokslo finansavimo sistema iki šiol stokojo tarptautinę praktiką atitinkančių priemonių, padedančių mokslininkams įgyvendinti reikšmingus individualius sumanymus, nepriklausomus nuo institucinio planavimo ir reikalaujančius kelerių metų sutelkto darbo“, – teigia Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Eugenijus Butkus.

Anot jo, Visuotinė dotacija turėtų įkvėpti perspektyviuosius šalies mokslininkus bei tiriamąjį darbą užsienyje atliekančius jaunuosius jų kolegas, nes tai naujas puslapis Lietuvos mokslo istorijoje, kuris bus reikšmingas siekiant plėtoti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus šalyje ir stiprinti Lietuvos mokslo tarptautinį konkurencingumą bei padės įsitvirtinti gabiausiems jauniems mokslininkams.

Visuotinės dotacijos parama skiriama tarptautinio lygio mokslininkų projektams, padengiant tyrėjų atlyginimus, įrangos įsigijimo ir administravimo išlaidas. Į Visuotinės dotacijos paramą gali pretenduoti šalies ir užsienio mokslininkai teikdami paraiškas bet kokios srities tyrimui atlikti. Jie taip pat gali rinktis Lietuvos mokslo ir studijų instituciją, su kuria jam paranku įgyvendinti projektą.

„Dotacija neriboja tyrimų temų, o pagrindiniai projektų atrankos kriterijai yra pareiškėjo mokslinė kvalifikacija, projekto kokybė bei tyrimo perspektyvumas“, – paaiškina Tarybos Paramos tyrėjams skyriaus ir projekto vadovė Eglė Vaitkutė.

Visuotinė dotacija sudaro sąlygas mokslininkui gilintis į tyrimą, perduodant administravimą ir finansinių procedūrų vykdymą mokslo ir studijų institucijai. „Svarbu ir tai, jog pagal jį numatoma padengti priimančiosios mokslo ir studijų institucijos išlaidas pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, todėl mokslininkui gali būti skirtas profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo atlyginimas su visais priedais“, – dėsto E. Vaitkutė.

Paraiškos pagal pirmąjį kvietimą priimamos iki šių metų vasario 28 d. Kvietimas paskelbtas pagal Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamą 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto Tyrėjų gebėjimų stiprinimas VP1-3.1-ŠMM-07-V priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: