(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Ateityje Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete ir Justino Vienožinskio menų fakulteto keramikos dirbtuvėse plušantys studentai bei dėstytojai turės geresnes darbo sąlygas – valstybė pastatų renovacijai skirs apie 1,5 milijono litų siekiant sumažinti suvartojamas energijos sąnaudas.

Kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto keramikos dirbtuvių pastatas ir Sveikatos priežiūros fakulteto pirmieji rūmai bus renovuojami keičiant langus, duris, stogą, taip pat ketinama įrengti vėdinimo sistemą, rekonstruoti vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas.

Atlikus A. Mackevičiaus ir K. Petrausko gatvėse esančių pastatų renovaciją bus padidintas pastatų atitvarinių konstrukcijų, inžinerinių sistemų energetinis efektyvumas. Tokiu būdu tikimasi užtikrinti studentams geresnes studijavimo sąlygas, dėstytojams – darbo sąlygas, taip pat bus taupomi energetiniai ištekliai, užtikrinama sveika studentų ir personalo aplinka.

Įgyvendinus projektus sumažės išlaidos už suvartotą šiluminę energiją, tinkamai atlikus rekomenduojamus atitvarų ir inžinerinių sistemų renovavimo darbus bus sutaupoma energija bei lėšos, užtikrintos optimalios mikroklimato sąlygos patalpose – šie faktoriai prisidės prie mokymosi ir mokymo kokybės kėlimo bei sergamumo sumažėjimo, pagerės pastatų atitvarų fizinė būklė.

Kauno kolegijoje įgyvendinami valstybės projektai bus finansuojami pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis” priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: