Europos Komisija paskelbė naujos ES audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos „MEDIA Mundus“ kvietimą teikti paraiškas. 2010 m. patvirtinta programa yra skirta kultūriniam ir ekonominiam kino įmonių ir kino profesionalų iš Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių bendradarbiavimui ir tinklaveikai plėtoti. Trečiosios šalys yra vadinamos visos „MEDIA“ programoje nedalyvaujančios šalys, kaip JAV, Kinija, Brazilija, Rusija, Turkija, Serbija, Baltarusija ir pan. „MEDIA Mundus“ programos įgyvendinimui 2011 m. iš ES biudžeto skirta iki 5 milijonų eurų, o iki 2013 m. – 15 milijonų eurų.

„MEDIA Mundus“ programa siekiama didinti Europos audiovizualinių industrinių transnacionalines kompetencijas bei audiovizualinių kūrinių vartotojams pasiūlos įvairovę.

Šia programa finansuojami mokymai kino studentams ir profesionalams, naujų rinkų Europos audiovizualiniams kūriniams plėtra, audiovizualinių kūrinių platinimas ir sklaida (kino teatruose, TV, VoD ir kt.) bei susikertančios veiklos (apjungiančios bent dvi anksčiau išvardintas veiklas).

Programai siūlomų projektų vykdymo laikotarpis: 2011 vasario 1 d. – 2012 m. kovo 31 d. Paraiškų pateikimo terminas – spalio 15 d.

Paraiškas gali teikti ES teritorijoje įregistruotos ir veikiančios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su audiovizualinių kūrinių propagavimu, sklaida, gamyba bei profesiniais mokymais.

Pagrindiniai reikalavimai projektams yra šie:
-partnerių ir dalyvių iš ES ir trečiųjų šalių dalyvavimas (minimalūs reikalavimai: mažiausiai 3 partneriai iš skirtingų šalių, kurių bent vienas yra iš trečiųjų šalių),
-tarptautinės tinklaveikos užtikrinimas (kai kurių projektų atveju tinkle turi dalyvauti ne mažiau kaip 10 Europos organizacijų + organizacijos iš trečiųjų šalių).

Lietuvoje „MEDIA Mundus“ programą koordinuoja „MEDIA Desk Lietuva“ (Tarptautinių kultūros programų centras).

Daugiau informacijos anglų k.: http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm
Dėl konsultacijų galite kreiptis į „MEDIA Desk Lietuva“:
El.p. info@mediadesklithuania.eu
Tel. +370 5 2127187, mob.tel. +370 640 24292
www.mediadesklithuania.eu

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: