Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas nuo š. m. rugsėjo 1 d. siūlys dvi naujas ir perspektyvias bakalauro studijų programas Finansai ir Viešojo sektoriaus ekonomika, ir iš esmės atnaujins esančias – Ekonomikos ir Vadybos studijų programas.

Projekto atsiradimą KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete lėmė atlikti specialistų paklausos ir keliamų jiems reikalavimų tyrimai, kasmet vykdomos studentų apklausos. Auganti konkurencija tarp universitetų skatina nuolat gerinti studijų kokybę, o didėjantis studentų iš užsienio skaičius ir Lietuvos jaunimo domėjimasis užsienio aukštosiomis mokyklomis rodo studijų tarptautiškumo didinimo poreikį.

Siekiant gerinti studijų kokybę, atnaujinamas didžiosios dalies dėstomų dalykų turinys, įsigyjama naujausių metodinių priemonių ir pasaulinio lygio mokslo žurnalų, užtikrinamos prieigos prie naujausių duomenų bazių. Dėstytojai kels kvalifikaciją mokymuose, susipažins su inovatyviais studijų organizavimo metodais.

Studijų kokybės gerinimo procese aktyviai dalyvauja Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Verslo atstovai padės tobulinti studijų dalykų turinį, leis studentams įgyti daugiau praktinių įgūdžių studijų metu. Bendradarbiavimas su Alytaus kolegija leis sudaryti geresnes sąlygas kolegijos absolventams pasiruošti tolesnėms studijoms.

KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas intensyviai bendradarbiauja su užsienio aukštosiomis mokyklomis. Atnaujinant studijų programas remiamasi Mančesterio verslo mokyklos (The University of Manchester Business School, Didžioji Britanija) ir Jonšiopingo universiteto Jonšiopingo tarptautinės verslo mokyklos (Jonkoping University Jonkoping International Business School, Švedija) patirtimi. Be to, puikūs tarptautiniai ryšiai Fakulteto studentams suteikia galimybes pagal mainų programas išvykti studijuoti į Europos Sąjungos šalių, Norvegijos, Šveicarijos, Singapūro, P. Korėjos, Australijos universitetus.

Naujovės įgyvendinamos vykdant Europos socialinio fondo remiamą projektą “I studijų pakopos programų kokybės ir tarptautiškumo didinimas KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete” bei remiantis 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto “Mokymasis visą gyvenimą” VPI-2.2-ŠMM-07-K priemonės “Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas” projektu.

“KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas siūlo kokybiškas studijas. Baigę mūsų fakultetą, studentai įgyja paklausias ir šiandieniame gyvenime plačiai pritaikomas specialybes, jų įsidarbinimo po studijų baigimo ir gaunamų pajamų rodikliai vieni geriausių Lietuvoje. Diegiamos naujovės leis mums būti dar konkurencingesniems”, – sako Fakulteto dekanė, prof. Gražina Startienė.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: