(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Rugsėjo 30 d. šalyje buvo registruota 310,0 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 14,34 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų arba 0,45 procentinio punkto mažiau nei mėnesio pradžioje. Nedarbas mažėjo visų didžiųjų miestų darbo rinkose.

Rugsėjo mėnesį kas savaitę buvo registruojama vidutiniškai kasdien po 600 laisvų darbo vietų. Darbo biržoms tarpininkaujant per paskutinę savaitę įdarbinta 4,9 tūkst. darbo ieškančių asmenų. Šiemet jau yra įdarbinta tiek, kiek per visus praėjusius metus.

„Vykdomos priemonės, kurios skatina bedarbius aktyviau ieškoti darbo, ir darbdaviams teikiamų paslaugų stiprinimas, jau kurį laiką duoda teigiamų rezultatų, gerėja darbo rinkos rodikliai”, – sako Lietuvos darbo biržos (LDB) direktorius Mindaugas Petras Balašaitis.

LDB vadovo teigimu, neabejotinai prie gerėjančios situacijos darbo rinkoje prisidėjo ir spalio 1 d. baigta darbo biržos sistemos pertvarka ir atitinkamų įstatymų pakeitimai. Vienas svarbiausių šios pertvarkos tikslų buvo pagerinti klientams teikiamų paslaugų kokybę, skiriant kur kas daugiau dėmesio į darbo biržas ateinantiems žmonėms, darbdaviams, taip pat sustiprinant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Per savaitę į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 1,2 tūkst. asmenų, iš jų beveik 46 proc. – į viešuosius darbus, 23 proc. įdarbinti subsidijuojant, 19 proc. nukreipti į įgūdžių įgijimo rėmimo programą.

Per savaitę teritorinės darbo biržos bedarbio statusą suteikė 5,1 tūkst. asmenų, panašiai kaip ir prieš savaitę. Daugiausia registruota nedirbusių nuo pusės iki dvejų metų asmenų. Iš jų tik kas aštuntas darbo neteko per paskutinį pusmetį.

Šaltinis: ldb.lt

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: