(c) Gedimino Tareilos nuotr.

Šiemet 552 šalies piliečiams buvo suteikti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgaliojimai. Šie inspektoriai aktyviai talkino valstybiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, vykdė aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, teikė informaciją apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, talkino aplinkosauginių akcijų metu, vykdė visuomenės švietimą gamtosaugos srityje.

Neetatiniai aplinkosaugos darbuotojai turi teisę tikrinti asmenų ir pareigūnų dokumentus, surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolus. Įstatymų nustatyta tvarka neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai turi teisę paimti neteisėtai įgytus gamtos išteklius, pažeidimo padarymo įrankius, kitus daiktinius įrodymus.

Neetatiniai inspektoriai privalo pranešti aplinkos apsaugos institucijoms ir pareigūnams apie pastebėtus avarinius bei kitus aplinkos teršimo, gyvūnų žuvimo, žuvų dusimo, augalijos naikinimo bei ekologinių pokyčių atvejus ir dalyvauti organizuojant pasekmių likvidavimą. Neetatiniai inspektoriai į aplinkosaugininkų reidus vyksta nuosavomis transporto priemonėmis, dažnai dirba naktimis, savaitgaliais, poilsio ir švenčių dienomis.

Valstybė yra numačiusi neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių socialines garantijas. Vienkartinės pašalpos išmokamos neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams patyrus kūno sužalojimą ar žuvus, atliekant neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijas.

2009 metais neetatiniai inspektoriai savarankiškai ir kartu su valstybiniais aplinkos apsaugos inspektoriais išaiškino 3402 gyvūnijos apsaugos teisės aktų pažeidimus (2008 metais – 2599 pažeidimus). Tai sudaro 59 % nuo visų 2009 metais išaiškintų gyvūnijos apsaugos teisės aktų pažeidimų. Kas penktas neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių savarankiškai ar kartu su valstybiniais aplinkos apsaugos inspektoriais išaiškintas pažeidimas priskiriamas šiurkščių gyvūnijos apsaugos teisės aktų pažeidimų grupei. 2009 metais išaiškinta 620 šios grupės pažeidimų.

Neetatiniais inspektoriais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, turintys nepriekaištingą reputaciją aplinkos apsaugos srityje, neturintys teistumo, nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje, norintys saugoti aplinką bei šalies gamtinius išteklius nuo neteisėtos veikos, išlaikę egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą programą.

Asmenys, norintys tapti neetatiniais inspektoriais, atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovui turi pateikti motyvuotą prašymą suteikti neetatinio inspektoriaus įgalinimus.

Pasibaigus kalendoriniams metams, inspektoriai atsiskaito už savo veiklą pateikdami nustatytos formos ataskaitą. Neaktyviems inspektoriams įgalinimai nepratęsiami. Aktyviausi inspektoriai už gerus veiklos rezultatus kasmet skatinami nustatyta tvarka.

Rudens laikotarpiu suaktyvėja medžiotojai, verslinė žvejyba, prasideda lašišinių žuvų migracija į nerštavietes. Šiuo laikotarpiu aktyvi neetatinių inspektorių pagalba saugo gamtą nuo brakonierių ir jos išteklių racionalų naudojimą

Bendraminčių gamtos apsaugos ir klimato kaitos klausimais galite susirasti naujame diskusijų portale, skirtame specialiai gamtos apsaugos ir klimato kaitos temoms.

LR Aplinkos ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: